Karla, Min Bernardo talk...

Panay News - - CLASSIFIED ADS -

Ang to­too ta­laga diyan,

fans, wala pa ang la­hat, wala pa ang mga kami ni Ate Min, nagkakaintindi­han na kami sa la­hat. Ka­pag may prob­lema, nag­tatawa­gan kami. La­hat ng bagay na iyan,

namin,” nasa taas kami ni Ate Min. AEl­satrma dnaa msainid, .

nakikita “Pag­dat­ing na­man sa mga anak namin, kami ni Ate Min, kami ang ta­la­gang kailan­gang nag-uusap ka­pag may prob­lema o kung masaya. Ang ma­g­a­nda kasi sa mga anak

PN-

August 23, 30 Septem­ber 6, 2017

nagco- com­ple­ment with each other. Never namin, sila

tuolo g,” u sid­hee sila naghi­la­han pababa. Pero ktah­daemd­meid, h. ( g)

n aaPn­negdpgi.taponh k asma id

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.