DTI to al­low steep...

Panay News - - ENTERTAINMENT -

site“, os toonre- K paapraagn gb us­mariil- i skaariy

con­trol sa tabi ng se­menteryo, wala na tay­ong diyan... so

that day asa­han niyo na kung anong magse- set gusto ni­lang presyo

sytaobnl,e” ‘ yan at hindi na nLoapt“ieKnzun­spa­gai dpg. uask­tioa nlaiymo anng ‘

SRP gro­cery,” he said. na presyo ‘yung naka bu­mili kayo sa as­c­thaul­len­roT“mgdwKehl eie anes­pang rri dTn­siscim­rame­lal­saa­sod orle eafab . fucwl­so­hbai­wniyueee ltf­s­rao kes hasale an­itld­dpok ol ss

t ibi­gay na natin sa maliliit na negosyante at kung pup­wede ‘ wag na natin t awaran tu­lun­gan na natin yung maliliit n( Naenwtes,)” Lopez said.

AaBnSe-CgBoNsy

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.