Tino Pi­nat, team­mate

Rebound Magazine - - NCAASAMBOY -

“Kayang pumuno ng coli­seum noon si Samboy. Pag may game‘yon, maram­ing manonood ta­laga. ‘Yung NCAA, ta­la­gang puno na ng fans, pero mas la­long nadagda­gan‘nung makita na siyang maglaro.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.