ANCHETA...

Sun.Star Cagayan de Oro - - Clas­si­fied -

said more stu­dents from the pri­vate and pub­lic schools in the city have come to par­tic­i­pate in the PCC tour­neys.

“Pero naa pa gyoy uban nga tal­ented unta pero dili gat­ul­tol sayang dili mabaid ilang ka­hanas sa chess. Busa amo silang gi-aghat il­abina sa mga par­ents nga su­por­ta­han ilang mga anak nga makaapil sa sunod nga mga padula,” Es­carda said.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.