TALK­ING HEADS

Sun.Star Davao - - OPINION -

“Ito pong araw na ito, pag-aar­alan natin la­hat, magkaka­roon kami ng meet­ing at pag-aar­alan namin kung sino ‘yung mga da­pat tang­galin. Tatang­galin natin ‘yung mga com­man­der na may mga tu­matak­bong ka­mag-anak dun sa lu­gar nila.”

PNP Chief OS­CAR AL­BAY­ALDE on the pro­fil­ing of cops ahead of 2019 polls

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.