EPa­mangabi­ran (Im­par­tial­ity)

Sun.Star Pampanga - - OPINOIOPNINION -

“Ikayung man­imunu king yatung ini Sukat yung paka­malan ing kata­lar­wan; Sukat yung datan nung sanu ing makatud At pa­pan­dati­lan ing Ginu king isip yu. Ing Ginu pak­i­batan na la ring panalan­gin yu. Nung man­alig kayu at e mikakunu. Ding makami­rait tamung pamisip Ikawani da katamu king Dyos, At ka­pami­la­tan ning pa­many­ibuk king Dyos, Mu­mu­lan­gan ta la ring sar­ili tamu, Pauli ning ing ke­byasanan e kum­abye Kar­ing makami­rait a ali­pan ning kasalanan. Ing dalise isip at pa­manam­pat king sar­ili E na kayu pa­bus­tang mag­ing ma­pagkumwari; At pikasaman yu ing ke­lang-kata­lar­wan Isak­wil yu ing ka­mu­lan­gan ning pamisip.” — Ke­byas­nan nang Su­lu­mon, Dangka 1: Su­nis 1-5

(Wis­dom of Solomon, Chap­ter 1: Verses 1-5)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.