Kailan balak ni Alessan­dra De Rossi mag­pakasal?

Sun.Star Pampanga - - SHOW! -

Inamin ni Alessan­dra De Rossi na kinukulit na siya ng kanyang ina na mag-asawa na.

All smiles ang ak­tres na si Alessan­dra De Rossi nang du­mat­ing ito sa UP Film Cen­ter para sa spe­cial screen­ing ng kanyang bagong pe­likula na 12 kung saan nakasama niya ng kanyang bagong lead­ing man na si Ivan Padilla.

Ito din ang unang proyekto ni Alessan­dra bi­lang isang screen­play writer. Kuwento ng ak­tres na labis na saya din ang nararam­daman niya ngayon dahil nasa Pilip­inas ang kanyang ina na si Nenita Schi­avone na nakabase sa Italy.

"Ani­d­ito siya, yes! Sak­tong-sakto ang pag-uwi niya kasi yung Kita Kita hindi niya na­panood, wala siya dito. Sakto paguwi niya pal­abas na­man itong isang movie na spe­cial para sa akin," sabi ng ak t r es.

Ayon kay Alex, mahigit isang taon din na hindi niya nakita ang kanyang ina. Ka­gaya ng nakararam­ing nanay, kinukulit na din daw siya ng kanyang ina kung kailan ba niyang balak ma­g­a­saw a

"Nako 18 palang ako sinasabi niya, 'Mag-asawa ka na!' Be­cause alam niya mag-isa ako sa buhay, mag-isa ako sa ba­hay. Siyem­pre gusto niya bi­lang mag­u­lang na may kasama ako, natatawa ako!" ani pa nito.

Nang tanun­gin na­man si Alex tungkol sa us­apin ng kasal, nag­ing pabiro lang ang sagot niya dito.

"Ka­pag trip ko na!" pag­bibirong sagot ng akt r es.

Ami­nado din si Alex na hindi na niya na­sunod ang ideal age na kanyang pina­plano noon para magsim­ula ng sar­il­ing pam­ilya.

"Gusto ko ta­laga mag-asawa mga 25 para bagets pa ako. 25 pwede pa m agk aan ak ng marami pero iba ang gusto ni God sa akin na at 33 sin­gle. Hindi natin alam kung bakit pero wala na­man ako is­sue sa Kanya," pali­wanag pa niya.

Si n gl e man, masaya pa din si Alex na masigla ang kanyang kar­era bi­lang isang ak­tres mat­a­pos ang nag­ing hit movie ang Kita Kita na nag­bukas ng mas marami pang opor­tu­nidad para sa kanya.

"Sa Jan­uary uumpia­han na namin ang se­ries na sin­u­lat ko na The Di­ary of the Thirty Some­thing. Yun com­edy na­man yun tapos ang AlEm­poy kasama po kami sa tele­serye ni Pi­olo Pas­cual na To Love Some­body," pa­hayag pa ni Alex.

Ipa­pal­abas ang pe­liku­lang 12 ngay­ong Novem­ber 8. Mula sa di­reksyon ni Don­don San­tos.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.