Way imposible

Binasi sa Kinaadman 7:7-11; Salmo 90; Hebreo 4:12-13; ug Marcos 10:17-27

SuperBalita Cebu - - SUPER BIRADA - Fr. Carmelo Diola

Way imposible sa Ginoo sa tawo nga mosalig. Mao kini ang kanunay natong ginasulti. Sagad ang gipasabot usa ka butang o damgo nga kab-otonon. Dako ang hagit apan makab-ot ra kon isalig kini sa Dios. Mao nga way imposible sa Dios.

Matag karon ug unya may laing gipasabot ang maong pulong. Sa ebanghelyo adunay nangahas nga makab-ot ang kinabuhing dayon. Nangutana siya kang Jesus kon unsaon pagbuhat niini. Nagsugod si Jesus sa mga balaod sa Dios: ang mga gidili ug mga himuonon. Gibuhat sa tawo ang Napulo ka mga sugo sukad pa sa iyang pagkabata. Unya gitan-aw siya ni Jesus nga puno sa gugma ug giingnan siya: “Usa lang ka butang ang imong kulang. Lakaw, ibaligya ang tanan nga anaa kanimo, ug ihatag sa mga kabos ug maangkon mo ang bahandi sa langit; ug dali, sunod kanako.”

Nahugno ang iyang panagway kay gilisoran siya niini “kay daghan man siyag kabtangan.” Midawat si Jesus nga “labing sayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios.” Nakugang iyang mga sumusunod kay daw wala diay maluwas. Ambot lang kon nganong nakahunahuna sila niini kay dili man daghan ang dato sa ilang panahon. O dili ba hinuon kay ang pagkaadonahan timailhan man unta sa pagpili sa Dios sa usa ka tawo.

Mao nga miingon si Jesus: “Imposible kini sa mga tawo, apan dili sa Dios. Ang ang tanan mahimo sa Dios.” Niining yugtoa milutaw ang usa ka natad sa kinabuhi sa tawo diin kinahanglan gayod ang panabang sa Dios. Kini mao ang pagkahimong hingpit sa tawo, ang kahimtang nga wala nay nakaapan. Dili kini binuhatan sa tawo kay walay tawhanong gahom ang makapahamtang niini kondili grasya lamang sa Dios.

Dili baya ni lalim ang mobiya sa kabtangan, tawhanong gahom, posisyon, ug uban pang tawhanong dungog ug katungdanan. Molakra baya kini sa hunahuna ug kasingkasing sa tawo. Nindot ug maayo man kini. Kon ngil-ad pa, dili tingali lisod ibiya. Ang makapabiya nato niining mga butanga mao ang gihisgotan ni Papa Benedicto XVI sa iyang libro nga gititulohan, “Ang Dios Gugma,” diin siya nagkanayon: “Ang pagkaKristohanon dili resulta sa usa ka maayong pagpili o usa ka halangdon nga panghunahuna, apan usa ka panagtagbo sa usa ka panghitabo, usa ka persona, nga mohatag sa kinabuhi og bag-ong kapunawpunawan (“horizon”) ug usa ka mahinungdanong padulngan (“decisive direction”). Kining maong tawo mao si Jesucristo.

Usik nga nadismaya o nawadan dayong og umoy ang maong tawo. Iya na untang giatubang ang tawo kansang gugma maoy mopagaan ug mohimog posible sa mga lakang nga angay niyang buhaton.

Nangayo og kinaadman si Hari Solomon sa libro sa Kinaadman ug kini gihatag kaniya. Kon hunahunaon mas natural unta pangayoon ang gahom ug kinaadman ilabina nga nagsugod pa si Solomon sa pagkahari. Tungod kay kinaadman ang gipangayo, ang ubang butang gihatag kaniya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.