Lolo, 70, nag­baril sa ulo

Tempo - - News Roundup - (Jaimie Rose R. Abe­ria)

Patay ang isang 70-taong gu­lang ng lalaki nang mag­baril sa ulo sa loob ng kaniyang ba­hay sa Sta. Cruz, Manila. Kini­lala ni PO1 Aaron John Nocum ng Manila Po­lice District Sta­tion 3 ang bik­tima na si Ro­drigo Man­iti, res­i­dente ng Felix Huer­tas Street. Ayon kay Kristy, anak ng bik­tima, nakarinig siya ng isang putok ng baril mula sa silid ni Ro­drigo dakong 9:30 p.m.. Nang pun­ta­han niya ang ama, nakita niyang duguan na ito. Dead on ar­rival si Ro­drigo sa Metropoli­tan Med­i­cal Cen­ter. Hindi pa narire­cover ng po­lice ang baril na gi­na­mit ng bik­tima sa pag­pa­paka­matay. Nag-iimbestiga pa ang po­lice para mala­man ang dahi­lan kung bakit nag­baril sa sarili ang bik­tima.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.