Eu­gene Domingo to cel­e­brate 46th birth­day with Ital­ian boyfriend

Tempo - - Entertainment - By RUEL J. MENDOZA

LUMIPAD last July 16 ang award­win­ning come­di­enne and TV host na si Eu­gene Domingo for Italy para makasama ang kanyang Ital­ian boyfriend na si Danilo Bot­toni on her birth­day.

Turn­ing 46 na si Uge on July 23 and what bet­ter way daw to cel­e­brate her birth­day ay makasama ang lalak­eng nag­pa­pali­gaya sa kanya ngayon.

“Kaya nag-ad­vance tap­ings na ako for my two shows sa GMA-7 na ‘Dear Uge’ and ‘Celebrity Bluff.’ Ang ba­lik ko kasi ay sa Au­gust 7 pa.

“Thank­ful ako sa GMA-7 man­age­ment kasi pina­paya­gan nila ako sa mga kahilin­gan ko sa kanila. Sig­uro ay nai­intindi­han din nila ako,” ngiti pa ni Uge.

Naka-base sa Parma, Italy si Danilo at naki­lala na raw ni Uge ang buong pam­ilya at ilang ka­mag-anak nito.

“Para rin silang mga Pi­noy. Kung magkuwen­tuhan malalakas ang mga boses at parang may mga ka­away!

“Pero en­joy ako with them kasi nakik­i­lala na nila ako at hindi bi­lang celebrity sa Pilip­inas,” diin pa niya.

Pareho raw ang mga hilig nila ni Danilo kaya nagkaka­sundo sila.

“We love to talk. Marami kam­ing na­pagkukuwen­tuhan. Hindi kami nau­ubu­san.

“We also love to sing and kiss. Pareho kam­ing crazy ang ad­ven­tur­ous.

“Pareho kami mahilig ma­masyal sa iba’t ibang lu­gar sa Italy. Gusto namin parati sa coun­try­side kun­saan tahimik at walang stress.

“Kaya feel­ing ko ay soul­mate ko ta­laga siya.”

Inamin ni Uge na hindi na niya in­aasa­han na matatag­puan pa niya ang lalake para sa kanya.

“I gave up na kasi. Pero may mga kaibi­gan ako na pinag­dasal na magka-lovelife ako. Eh, biglang du­mat­ing.

“Danilo opened me to new ad­ven­tures in my life na kahit ke­lan ay never kong naisip na gagawin ko ta­laga.

“Kaya very spe­cial itong darat­ing na kaarawan natin kasi wala na akong mahi­hiling pa, eh. Pu­nung­puno ako ng hap­pi­ness ngayon,” pag­ta­pos pa niya.

EU­GENE Domingo

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.