3UPER 4EKLA BREAKS SI­LENCE ON DRUGS GAM­BLING RU­MORS

Tempo - - Entertainment - (Robert R. Requintina)

STAND-UP co­me­dian Su­per Tekla has fi­nally bro­ken his si­lence on ru­mors that he was into gam­bling and drugs which al­legedly forced him to leave the pop­u­lar game show “Wowowin” on GMA 7.

“Nagbi-bingo ako. I never thought na that its gam­bling. Kasi di ba sa mga fundrais­ing may­roon na­mang bingo,” said Su­per Tekla dur­ing an in­ter­view on GMA News “24 Oras” re­cently.

On drugs claims, Su­per Tekla said: “Ano ang rea­son ko bakit pa ako ba­ba­lik dun? Kasi alam mo ba ang taong nagda-drugs or if you’re in­tox­i­cated ng drugs hindi ka makaka­pag-isip nang maayos, ‘pag once naka-drugs ka, lu­tang ka eh. Pinag­daanan ko na ‘yon.”

Su­per Tekla blasted ne­ti­zens who ques­tioned him on so­cial me­dia. “Suutin niyo muna ‘yung sap­atos ko para mala­man niyo ang pinag­dadaanan ko.”

The co­me­dian has not been seen in the pop­u­lar game show for al­most two weeks un­til he fi­nally bid good­bye to his fans.

Su­per Tekla has still re­fused to re­veal the true rea­son for leav­ing the af­ter­noon daily pro­gram.

“Yung nang­yari sa ‘Wowowin’ parang wake-up call sa akin na may­roon akong da­pat sig­urong baguhin sa sar­ili ko,” he said.

Su­per Tekla said that he would al­ways be fully in­debted to Wil­lie Revil­lame, host of the game show, who of­fered him to be part of the show in Septem­ber 2016.

“Nami-miss ko ‘yung ‘Wowowin’ of course mi­na­hal ko ‘yon, so­bra. Kuya [Wil­lie Revil­lame], never akong mag­tatanim ng sama ng loob kasi la­hat ng bini­gay ko sa akin though not fi­nan­cial, in­aani ko na siya, sabi ko nga hindi na ako mahi­hi­ra­pang magsim­ula,” he said.

Su­per Tekla also said that he would re­main a Ka­puso. “Never, alam mo ako ‘yung tao na na­pakasim­ple kum­baga ‘yung sal­i­tang-utang na loob.”

(In­sta­gram)

SU­PER Tekla

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.