Mar­ian nahiya sa GMA

Tempo - - Front Page - Rowena Agi­lada

MARAM­ING pro­jects ang in­i­latag ng GMA7 kay Mar­ian Rivera. Ang “Su­per Ma’am” ang na­gus­tuhan niya dahil swak na swak ang role niya na isang teacher. Kung hindi raw siya nag­ing artista, teacher ang pro­fes­sion niya.

Be­sides, may ac­tion scenes siya sa “Su­per Ma’am” dahil su­per hero rin ang karak­ter niya. Feel­ing ac­tion star nga raw siya ka­pag may fight scenes siya.

Gus­tuhin man ni Mar­ian na mabi­gyan na ng ka­p­atid si Zia dahil hu­mi­hingi na raw ito ng baby brother, hindi pa nila mai­plano ni Ding­dong Dantes. Pare­has pa silang busy sa kani­lang re­spec­tive tele­serye, “Alyas Robin­hood” si Ding­dong at mag­sisim­ula na­man sa Lunes (Septem­ber 18) ang “Su­per Ma’am” ni Mar­ian.

Anang Ka­puso Prime­time Queen, ayaw niyang maulit ‘yung nang­yari sa “The Rich Man’s Daugh­ter” na nabun­tis siya, kaya na­pal­i­tan siya ni Rhian Ramos. Nahiya siya sa GMA man­age­ment, kaya tat­a­pusin muna niya ang “Su­per Ma’am” bago siya mag­bun­tis sa sec­ond baby nila ni Ding­dong.

MAR­IAN Rivera FROM left: Miles Ocampo, Chan­nel Mo­rales, Se Ramirez, Jane de Leon, and Michelle Vito

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.