Payo ni Recto kay Al­varez: Chill lang!

Tempo - - Front Page - (Vanne Elaine P. Ter­ra­zola)

Re­lax lang. Ito ang payo ni Se­nate Pres­i­dent Pro-Tem­pore Ralph Recto bi­lang tu­gon sa ha­mon ni House Speaker Pan­ta­leon Al­varez na gamitin ng senador ang sar­il­ing pera para pon­do­han ang bud­get ng Com­mis­sion on Hu­man Rights (CHR).

“Gov­ern­ment says EJK is not state-spon­sored – then it should not be afraid of pro­vid­ing more re­sources to CHR, the duly con­sti­tuted of­fice whose man­date is to pro­tect hu­man rights,” ani Recto.

Pani­wala ni Recto, mga ti­wal­ing pulis ang siyang umaabuso sa kani­lang ka­pang­yari­han.

“Let’s strengthen all in­sti­tu­tions of gov­ern­ment, in­clud­ing the CHR,” pa­hayag ni Recto.

Bini­gyan lamang ng House of Rep­re­sen­ta­tives ang CHR ng ₱1,000 bud­get para sa 2018, bagay na pagdede­bate­han pa sa bi­cam­eral ses­sion.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.