KSP

Tempo - - Entertainment -

Kasama si Kristof­fer Martin sa cast ng “Su­per Ma’am.” He plays Ace na mai-in love sa kanya ang isang di­wata na gi­nagam­panan ng ex-

girl­friend niyang si Joyce Ching.

Aware si Kristof­fer na na­pagi­i­wanan na siya ng ibang Ka­puso young ac­tors. Ang BFF niyang si Der­rick Monas­te­rio ay ma­g­a­nda ang takbo ng ca­reer at katat­a­pos lang nito ng “Mu­lawin vs. Ravena.”

Sup­port lang si Kristof­fer sa “Su­per Ma’am” na aniya, okey lang basta may tra­baho siya. Marami ang nanghi­hi­nayang dahil ku­lang lang sa push ng ca­reer si Kristof­fer. KSP (ku­lang sa pansin) lang siya dahil marami pa siyang pwe­deng i-of­fer bi­lang isang ak­tor. Ex­plore pa more!

(Instagram)

KRISTOF­FER Martin

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.