Sin­u­galan

Tempo - - Entertainment -

Sin­u­galan ng mag-inang Lily at Roselle Mon­teverde ang tinaguri­ang “It Girls ng Hor­ror Film” na sina Sue Ramirez, Miles Ocampo, Jane de Leon, Michelle Vito at Chan­nel Mo­rales. Sila ang mga bida sa “The Debu­tantes,” di­rected by Prime Cruz. Siya ang nagdi­rek ng “Ang Mananang­gal sa Unit 23-B.” Hor­ror movie ang “The Debu­tantes” na big­gest break ng li­mang mil­len­nial stars sa big screen. Nai­ibang kuwento ito ng katataku­tan na ak­mang-akma sa mil­len­ni­als. Forte ng Re­gal En­ter­tain­ment ang pag­gawa ng hor­ror movies na sakto sa pan­lasa ng movie­go­ers. Ma­g­a­nda ang feed­back sa so­cial me­dia ng trailer ng “The Debu­tantes” na pawang papuri ang mga ko­men­tong lum­abas. Show­ing ito on Oc­to­ber 4 sa mga sine­han na­tion­wide.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.