Lakam­bini Stakes Race

Tempo - - Sports - Johnny De­cena

SEVEN up­com­ing three-year-old fil­lies will be gun­ning for the top prize of ₱900,000 in to­day’s main event of the ₱1.5 Mil­lion Philra­com spon­sored “Lakam­bini Stakes Race’’ at the Metro Turf in Mal­var Tan­uan City, Batan­gas.

They are: with their re­spec­tive jock­ness; Smok­ing Satur­day, Pat R. Dilema; Bossa Nova, MA. Al­varez; Nic­cole Girl, BD Fu­len­cio; White Choco­late OP Cortez; Se­cret Af­fair, JB Guce; Cerveza Rosas, JB Her­nan­dez and Bril­liance KB. Abobo.

Set to be ran at the most pop­u­lar dis­tance of 1,600 me­ters or 1 mile, the win­ner here gets

₱900,000 while the se­cond thru the fourth place shall re­ceive

₱337,500, ₱187,500 and ₱75,000 re­spec­tively. Post Time: 3:00 pm.

Sup­port­ing the main event are three Philra­com-MMTCI Races with guar­an­teed gross prize of ₱120,000 to the win­ners only plus added prize of ₱240,000 dis­trib­uted to the win­ners only plus added prize of ₱240,000 dis­trib­uted to the 1st thru the 4th plac­ers, spon­sored by Philra­com.

May 13 races tayo ngayon na ki­na­pa­palooban ng 3 sets each ng WTA at Pick-5 at 2 sets each na­man ng Pick-6 at Pick-4 events. Races start at 2:00 pm kaya be there be­fore 2:00 pm kung nais ninyo makasali sa 1st set ng WTA.

Sa mga di naka­pag kar­era ka­hapon (Fri­day) sa Santa Ana, ang WTA cov­er­ing Races 1 to 7 ay nag­bi­gay pa ng ₱2,064.80 at ang Pick-6 (R2-7) na­man ay ₱515.60.

Nagsi­panalo rito races from 1 to 7, ayon sa pagkaka­sunud-sunod, ay ang Syd­ney Boy, Al­ready Feisty, Kali­gaya­han, Tap Dance, Pin­ta­dos, Maybe This Time at Prinz Lao or com­bi­na­tions 5-2-1-5-3-1-7.

Alam kong alam nyo na, pero ba­ban­gitin ko na rin na may kar­era po tayo bukas sa San Lazaro.

So there… see you guys at Sam­son’s Bil­liard OTB at St. Joseph and/or at Obel Dela Paz Mo­may’s Carinde­ria OTB at Mar­ick, Cainta. Good Luck!!!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.