Na-hack

Tempo - - Entertainment -

Na-hack ang In­sta­gram at Twit­ter ac­counts ni Ash Ortega at nag-up­load ang hacker ng hindi ma­g­a­n­dang ma­te­rial sa kanyang pro­file, kaya napil­i­tan ang “Su­per Ma’am” star na gu­mawa ng bagong ac­counts at bini­gyan ng ba­bala ang kanyang fans na huwag manini­wala sa mga nababasa sa dati niyang pro­file.

Pero siyem­pre, hindi na­man la­hat ay naaabot ng balita, kaya to the res­cue si En­rico Cuenca, ka-love team ni Ash sa “Su­per Ma’am. Nag­post din si En­rico sa sar­ili niyang

so­cial me­dia ac­counts tungkol sa bago at to­toong ac­counts ni Ash. “If you were not made aware Ash­ley’s so­cial me­dia pages (Twit­ter and IG) were un­for­tu­nately taken nvol­un­tar­ily a.k.a. na-hack siya. Kung may chance po kayo, please ol­low her new ac­count and show her some love. Kaya @it­sash­ley­ortega, sa cap­tion ni En­rico.

May tsikang di­u­mano’y get­ting closer sina Ash at En­rico, kaya hindi raw malay­ong magkade­be­lopan sila. They look good to­gether at abang-abang na lang sa mga ka­gana­pan sa “Su­per Ma’am” stars. Malay natin, may made­be­lop na real love team sa reel love team nina Ash at En­rico.

In “Su­per Ma’am,” she plays Kristy, kikay na es­tudyante, Math teacher na­man si En­rico bi­lang Jake. Na­pa­panood ang “Su­per Ma’am” af­ter “24 Oras” sa GMA Tele­babad.

SH Ortega EN­RICO Cuenca

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.