‘Mga tinonto sa Rappler’

The Mindanao Examiner Regional Newspaper - - First Page - by Jun Ledesma

AYAW’G GUBOTA ang mga katinuoran. Ang Iningles nga bersyon niining kolum mas mabulokon pa, ug mangayo ko og pasaylo nga ang lingwahe nga akong gigamit didto medyo bastos, apan gikinahanglan kay mora og mao ra ni ang klase sa lingwahe nga masabtan sa Rappler, sa iyang mga padrino ug parokyano.

Nagpagawas di pa lang gyud dugay og pamahayag ang Omidyar Network nga nag-ingon nga ang dakong kantidad nga $1.5-milyon dolyares donasyon kuno ngadto sa 14 ka benepisyaryo sa Rappler. Kinulukoy ug panglamaw sa baboy ni nga pamahayag nga gituhoan sa Rappler ug Omidyar Network (ON) nga moilad ug tuhoan sa mga Korte sa Pilipinas.

Unsa may gustong ipamatuod niini nga pamahayag? Nagkumpirma na hinoon kini nga ang Rappler ug ang iyang mga staff sinuholan sa Omidyar.

Ug dinhi ningkagiw ang ilang gibandera ug gipanghambog nga “independent press” kuno. Sa tuyo nga makaeskapo sa legal nga gapos, ang pagpakaaron-ingnon ug takoban ni Ressa nga kuno independente siya nga peryodista napulpog ug ning-ipon sa tapok sa baklag nga basura.

Si Ressa ug ang Rappler mas ningtaop karon sa huyonghuyong. Ang kada desperado nga lihok mopaunlod kaniya sa mas lawom pa nga parte sa di matugkad nga bangag. Natanggal sab ang takoban sa Omidyar Network, usa ka organisasyon nga komplot ug nagasuporta sa mga laraw ug kalihokan nga ang katuyoan mao ang paghulagway sa Presidente sa Ukraine nga usa ka demonyo. Ningluwat gyud ang maong Presidente sa iyang posisyon kay gilumsan siya og mga isyu nga nagdilaab ug mga tinumotumo sa iyang mga kritiko nga sumala pa sa mga kasaligang tinubdan sinuholan sa ON.

Kini nga estratehiya pareho nga gigamit aron pagdaut sa kadungganan ni Pres. Rodrigo R. Duterte ug pagpakaulaw kaniya. Ang sayop lang sa Rappler kay didto sila motutok sa laylay ug tinumotumo nga isyu sa Extra-judicial killing ug sa Davao Death Squad nga mao sab ang hilig nga iwarawara sa nakulong nga Sen. Leila de Lima ug sa mga gahi og ulo, pulpol ug tig-a og kasingkasing nga mga kaaway ni Duterte sa politika.

Kombenyente kaayong gigamit dayon sa Rappler ang mga “confession” sa mga namakak nga mga testigo nga si Matobato ug Lascanas ug gilangkob nila ang dili katuhoan nga testimonya sa duha nga kun isumada ang kuno gihimo sa duha, ningpatay sila og sobra 1,200 nga biktima ubos sa mando ni Duterte nga matud pa nila maoy nag-organisa sa Davao Death Squad. Ang pinakadakong bakak sa Rappler mao ang pagpausbaw sa maong numero ngadto sa 7,000 ka biktima sa EJK. Sa wa pa mamatay ang Time Magazine, ninggamit kini sa maong statistics nga inimbento sa Rappler. Sa naghinangat na ang ASEAN Summit, ang Amnesty Internaional ningsulay og sabwag og laing pangilad pinaagi sa pag-anunsyo nga 30-milyones ka mga Filipino ang biktima sa EJK. Human sa summit, nangayo ang Amnesty International og pasaylo. Daw nagsalimuang sa tumang kalipay si Maria Ressa sa dihang si Stephen King, nangulo sa Global Governance and Citizens Engagement sa Omidyar Network, ning-isyu og sulat nga kuno nagdonar og $1.5milyon ngadto sa 14 ka tawo nga staff sa Rappler. Kini, aron maresolba ang isyu sa pagpanag-iya sa mga langyaw sa Rappler. Mao ba? Eh, di… Wow!

Ang pamahayag sa Rappler bahin sa ON isip mamumuhunan nga dunay veto power o isip donor nga pilantropo dili mopapa sa pagduhaduha nga dili niya isurender ang iyang pagka independente nga organisasyon sa media ngadto sa ON, ang network nga ningpukan kang Ukraine President Victor Yanukovych nga pro Russian. Ayaw mo’g tuo nianang ilang gipangsabwag nga bakak nga ang ON usa ka maayohon nga organisasyon nga pangpilantropo. Konektado na siya sa USAID nga nagahatag og pondo sa mga non-government organization nga kuno nagaadbokasiya og demokrasya, kasihagan, kagawasan sa pamahayag, ug tawhanong katungod. Kabisado na kaayo ni natong mga isyuha, di ba, ug unsa gyuy nagpaluyo niini?

Si Yanukovych biktima lamang ug wa gyuy mahimo. Ang kwarta sa USAID nga gigahin para sa mga NGOS ug mga journalist gipasa sa usa ka agianan ug gidawat sa usa ka mora og inosente nga opisina. Naa pa gyuy lain. Ang Renaissance Foundation ni George Soros ug ang National Endowment for Democracy sa US Congress ninghatag sab og pondo para sa pagpalagpot ni Yanukovych. Kun ang ON adunay Rappler dinhi sa Pilipinas, aduna siya’y Intercept didto sa Ukraine.

Sa naandan na nga kinaiya sa pagpanghambog, si Stephen King nagkanayon: “Hugot ang among pagtuo nga ang kompaniya [Rappler] angay nga tugotan pagpadayon sa iyang trabaho dinhi sa Pilipinas nga walay makabalda.” Ningdugang pa gyud siya og pamahayag nga ang ON dili moputol sa iyang relasyon sa Rappler.

Sa Ukraine, napukan si Yanukovych sa gitawag nila og Orange Revolution. Kini nga pag-alsa mao say ninginstalar kang Yanukovych primero. Dinhi sa Pilipinas, ang mga salin sa atong ginatawag og Yellowtards ningsulay og buhi og usab sa People Power aron sa pagdeestabilisar sa administrasyong Duterte. Ningpalyar ug wa magmalampuson ang maong grupo. Dili angay nga tagaan og pagtagad ang ilang rebolusyon. Si Maria Ressa ug Pia Ranada ang duha ka peryodista nga ning-angal nga gisumpo kuno ang ilang press freedom. Mingaw pa’s tirana ang EDSA sa adlaw nga gimontar sa mga salin sa Yellowtards ang apassumpay kuno sa People Power.

Mali kaayo ang basa ni Omidyar sa pulso sa mga Filipino nga bag-o pa lang ningwakli sa administrasyong Aquino nga mora og dautan nga damgo sa mga Filipino tungod sa iyang pagka banga pa’s tadyaw ug pagka kurap. Si Omidyar nga maoy nagapadagan sa imperyo sa e-bay nailad ug ningtuo sa mga bakak nga gihungit sa iyaha sa Rappler, sa Time Magazine ug sa mga nagpakilimos ug nagnegosyo nga mga magbalantay kuno sa tawhanong katungod nga ubay-ubay gyud sa sulod sa Pilipinas ug ang pipila adunay nagkapareha lang nga mga Board of Directors ug mga ginsakupan. Wa siya masayod nga ang pagsalig sa katawhan kang Pres. Rodrigo Duterte ug ang popularidad niya sa mga Filipino nanganawkanaw ug wa pa sukad makab-ut sa nanag-unang Presidente.

Obserbahi lang gud ni ninyo. Kagahapon ang lider sa oposisyon, si Vice Pres. Leni Robredo, ningbungat sa iyang kagustohan nga mobalik sa Gabinete ni Duterte. Sa niaging semana gipamutol sa European Union ang mga gapos ug kondisyones sa iyang mga ayuda sa Pilipinas.

Nagsadya ang katawhan kay ang gamhanan kaayo nga oligarkiya nagabayad na sa ilang buhis, apil na ang mga bilyones nga back taxes nga kaniadto ilang gilikaylikayan. Ang usa ka de-rabis nga kritiko sa gobyernong Duterte nalamdagan human niya mabasa ang listahan sa mga mega-projects nga nakakasa na para sa implementasyon sugod karong tuiga ilawom sa programang BUILD, BUILD, BUILD.

Unsa ang kahulugan niini para kanako? Sa akong tan-aw, pwede na nga dili na lang iimposar sa Court of Appeals ang mga silot kontra sa Rappler. Bahaw na. Gawas pa, nabuko na sab ang Rappler ug klaro na og unsa gyud siya ug asa konektado ang iyang utok ug kasingkasing.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.