Rayver Cruz tak­ing things slow with ru­mored girl­friend Ja­nine Gu­tier­rez

Cool and steady lang daw ang anu­mang na­ma­m­ag­i­tan kina Rayver Cruz at Ja­nine Gu­tier­rez ngayon.

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle - (Arniel Ser­ato, Pep.ph)

Kahit marami ang nagsasabing may ro­man c rela on­ship na ang dalawa, nanana ling "ex­clu­sively da ng" pa rin daw ang kani­lang es­tado.

Sabi ni Rayver, "Ga­nun pa rin, e, wala na­mang aaminin, e.

"Kung meron, aamin kami. Ga­nun ta­laga, da­pat si­pa­gan lang, kahit sa tra­baho, kahit sa buhay."

Dagdag pa niya, "We're happy. We're su­per close, mas close kami than be­fore, go­ing out, we’re s ll da ng."

Kahit nasa tamang edad na sila ni Ja­nine na 29, hindi na­man daw kailan­gang madaliin ang mga bagay‐ bagay lalo na ang pagig­ing magkas­in­ta­han.

Ayon kay Rayver, "Oo nga [nasa tamang edad] pero hindi na­man kasi la­hat ng bagay mi­na­madali.

"Nanini­wala na­man kasi ako na kung kayo ta­laga, kayo na­man para sa isa’t isa, wala na­mang kailan­gang madaliin.

"Ang im­por­tante masaya kami ngayon, masaya kami sa tra­baho namin and happy kami pag magkasama kami, and yun na­man ang im­por­tante."

Nakausap ng PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal) at ilang press si Rayver sa grand me­dia con­fer­ence ng bagong pal­abas ng GMA‐ 7 na "Asawa Ko, Karibal Ko" noong Oc­to­ber 8.

Ipalal­abas ang "Asawa Ko, Karibal Ko" sim­ula sa Oc­to­ber 22 sa GMA A“er­noon Prime.

Rayver Cruz on Ja­nine Gu­tier­rez: "Ang im­por­tante masaya kami ngayon, masaya kami sa tra­baho namin and happy kami pag magkasama kami and 'yun na­man ang im­por­tante."

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.