John Lloyd Cruz spot­ted rid­ing a jeep­ney

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle -

Vi­ral ngayon sa so­cial me­dia ang kuha ng isang ne­ti­zen sa ak­tor na si John Lloyd Cruz ha­bang nakasakay sa jeep.

Base sa Twiƒer post ng ne­ti­zen na may han­dle name na @normi­na­pauline noong Oc­to­ber 8, nakasabay niya si John Lloyd sa biyahe ng jeep papun­tang UP Ikot sa may Que­zon City.

Makikita sa larawang ipinost ng ne­ti­zen na naka‐ T‐shirt at shorts lamang si John Lloyd, na may suot ding shades.

Ka­pansin‐pansin din ang ma­g­a­n­dang ngi! ng ak­tor na nasa ban­dang un­a­han ng jeep.

Tila hindi nga maka­pani­wala ang ne!zen na nakasabay niya sa jeep si John Lloyd, na aniya ay "ang pogi pa rin."

Hindi ito ang unang pagkakataong na­mataan ang ak­tor sa mga pam­pub­likong lu­gar mula nang magde­sisyon siyang taliku­ran muna ang show­biz noong Oc­to­ber 2017.

Ito ay pagkat­a­pos pumu­tok ang balita tungkol sa re­lasyon nila ng sexy star na si Ellen Adarna.

Ac­cord­ing to the ne­ti­zen who up­loaded a photo of John Lloyd Cruz in a pas­sen­ger jeep, the ac­tor is "pogi pa rin."

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.