Derek Ram­say de­bunks wed­ding ru­mors with Joanne Vil­l­ablanca

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle -

Nili­naw ni Derek Ram­say ang bal­i­tang nag­pakasal na sila di­u­mano ng kanyang girl­friend na si Joanne Vil­l­ablanca.

May mga ku­malat kas­ing videos at pho­tos kun­saan naka­suot sila ng pangkasal.

“Bakit, saan na­man lum­abas na nag­pakasal ako?” natatawang sabi ni Derek sa panayam ng PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal).

Pagkat­a­pos nito ay ip­inali­wanag ng ak­tor ang mga ku­malat ni­lang larawan ni Joanne na nakadamit­pangkasal.

“Sa pe­likula nag­pakasal ako. Nag-cameo kami ni Jo sa pe­likula ni Echo at ni Jessy.

“Kaya ku­malat, kasi ‘yung mga role namin dun ay nag­pakasal, so prac ce pa lang ‘yun.”

Ang nu­tukoy na pe­likula ni Derek ay ang “The Girl In the Or­ange Dress,” en­try sa 2018 Metro Manila Film Fes val at pinag­bibida­han nina Jessy Men­di­ola at Jeri­cho Ros­ales.

Ayon pa kay Derek, “Yes, it looked real.

“So­brang nag-en­joy nga kami kasi I’d like see­ing her un­com­fort­able and she’s so un­com­fort­able.

“Tala­gang nanini­gas siya, ‘Paano ito kung iba ang ka­tra­baho mo, para ka nang bangkay?’

“But she seemed to en­joy it.

“Now she’s shoo ng a com­mer­cial and I can’t say for what.

“Malay mo, siya na lang mag‐ar sta, ako sa ba­hay.”

Ayon kay Derek, mata­gal na ni­lang na­pag-uusapan ni Joanne ang kasal.

Isang sim­ple at in mate wed­ding lang daw ang gusto niya kung saka-sakali.

Aniya, “More than be­fore, yes.

“But def­i­nitely, in the next three years pa, two to three years def­i­nitely.

“I want a small, in mate one.

“I re­ally want an in mate cer­e­mony na matu­tu­tukan ko la­hat ng taong nan­dun to ex­pe­ri­ence and wit­ness.

“I just don’t want to say hi and hello.

“I want it to be re­ally in mate. Not some­thing re­ally, re­ally big.”

TAK­ING CARE OF SON AUSTIN

Kinu­musta rin kay Derek si Aus n, ang anak niya sa da ng asawang si Mary Chris ne Jolly.

Base sa kuwento ng ak­tor, nasa poder na pala niya ngayon ang 15-anyos na anak.

Kuwento niya, “He’s been liv­ing with me now for five months.

“I took him to school, en­rolled him in Brent, he’s do­ing well.

“He just had bas­ket­ball try­outs.

“Un­for­tu­nately, hindi siya naka­pa­sok sa try­out and he’s re­ally sad about that.

“But I told him, ‘Michael Jor­dan didn’t make it on his first try­out, I didn’t make on my first try­out in high school, so it’s how you bounce back.’

“It li”ed up his spirit, but he’s re­ally down ‘coz he didn’t make it in the bas­ket­ball team.

“But he’ll bounce back. I’m sure he’s gonna bounce back.”

Derek Ram­say on wed­ding plans with girl­friend Joanne Vil­l­ablanca: “In the next three years pa, two to three years def­i­nitely. I want a small, in­ti­mate one.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.