Q&A with Liza & En­rique

YES! (Philippines) - - Cover Story -

WHAT’S YOUR FA­VORITE BOOK OR MOVIE OF ALL TIME?

LIZA: I would say na 13 Rea­sons Why, but parang so­brang big deal siya ngayon.

Kasi when I read it, it wasn’t a fa­mous book or any­thing. So I’m gonna change my an­swer, kasi baka isipin nila dahil sa show. But I read the book first be­fore the show… Sig­uro my fa­vorite book will have to be Tues­days with Mor­rie. I don’t know, it just made me cry a lot and it’s very touch­ing and it just made me re­al­ize how im­por­tant peo­ple are in our lives and how every sec­ond counts. And you never know when you’re gonna lose them. And you don’t wanna re­gret any­thing that hap­pened in your life.

GUYS, WHAT’S ON YOUR BUCKET LIST THIS YEAR?

QUEN: Sky­div­ing. And go to Paris. LIZA: Ako po, dream ko pong mag-Paris ’cause hindi pa po ako naka­punta do’n. QUEN: And I wanna go to Mal­dives.

(TO QUEN) WILL THE PARIS TRIP BE YOUR GIFT?

QUEN: Yeah. LIZA: It de­pends po, e, kung may time po. Kasi we’re very busy go­ing to prov­inces as of now. And I want it to be very spe­cial when I go to Paris. I don’t just want it to be parang biglaang de­ci­sion lang.

SO YOU PLAN TO GO TO­GETHER?

LIZA: Opo sana, and with friends… with fam­ily. QUEN: At saka sa Dis­ney­land [Paris] din.

WHAT IS IT ABOUT PARIS THAT PUTS IT ON YOUR BUCKET LIST?

LIZA: I don’t know. Sig­uro… ewan ko, watch­ing movies since I was lit­tle. It’s al­ways been parang a bit part of every other ro­mance and ev­ery­thing. QUEN: At saka do’n ako na-con­ceive. LIZA: Ah, yeah. Do’n daw siya na­con­ceive, sabi niya. QUEN: Sabi ng par­ents ko, made in Paris daw ako. The coun­try of love, right?

WHAT ABOUT YOU, QUEN? WHAT IS IT ABOUT MAL­DIVES THAT YOU WANT TO GO THERE?

QUEN: It’s about the beach. I want to be in par­adise. Though I’m al­ready in par­adise with her [Liza].

SO, YOU’RE IN PAR­ADISE RIGHT NOW?

QUEN: Yes, of course!

WHAT ABOUT YOUR OVER­ALL BUCKET LIST? WHAT ELSE IS THERE?

QUEN: Well, I re­ally want busi­ness. That’s all I wanna do. And sky­div­ing. And then build my dream house. And my busi­ness. I hope my busi­ness does good. I want my own house. My dream house for my fam­ily. LIZA: Man­sion ta­laga.

WHERE WILL IT BE?

QUEN: Sa South lang po. Sa may Ala­bang side. Then, dream car ko. And I want a prop­erty in the States, too. A house in the States.

YOU MIGHT BE A REAL ES­TATE MAG­NATE.

QUEN: That’s the best!

WHAT ABOUT YOU, LIZA?

LIZA: One thing on my bucket list is, kung hindi man ma-put-up ’yong foun­da­tion ko, at least be part of a big foun­da­tion. What else? He says to go to Paris. And three, na makumpleto ’yong fam­ily ko in one house.

YOU’LL BRING YOUR U.S.‑BASED FAM­ILY HERE?

LIZA: Hindi ko alam kung posi­ble na

maiuwi ko si­lang la­hat, kasi most of them… some of my sib­lings pre­fer liv­ing in the States. They don’t wanna move here. I don’t know what they want. And ’yon nga, ang hi­rap, kasi sanay na sila do’n, e. So, if you bring them all of a sud­den here, baka na­man ma-cul­tureshock. But that’s my dream.

WHAT DO YOU THINK ABOUT WHEN YOU’RE ALL ALONE?

QUEN: Pag nag-iisa ako? Sana me kasama ako. LIZA: Quen, ano ba? QUEN: Hindi nga. Seryoso. When I’m alone, I think of a lot of stuff. Kaya bago mat­u­log, hindi ako nakakat­u­log. Ang daming ini­isip, e. Ano sig­uro, dahil sa edad na rin. [He’s only 25, folks.] LIZA: Pag mag-isa ako, nararanasan ko, like, pag nasa car, ’ta­pos traf­fic, ’ta­pos biglang ma­pa­paisip ka, ‘Bakit kaya ako gi­nawa ni Lord? Ano kayang feel­ing kung magkaka­palit ako ng… like a soul ik­in­abit mo sa iba… I think of those kinds of stuff. O kaya, “What if kaya me biglang zom­bie out­break, ’ta­pos hab­u­lin ako sa kotse, ano kaya ang gagawin ko?” QUEN: I know. I think of that with my friends. Pero pag akong mag-isa, parang fu­ture. “What’s gonna hap­pen in the fu­ture? Ano’ng mangya­yari bukas?” Kaya gusto ko, se­cured la­hat. Gusto ko, busi­ness. Basta la­hat ng in­hi­bi­tions ko sa fu­ture ko—kasi twenty-five [years old] na ’ko— so, you know, be­fore thirty, gusto ko set na la­hat. My dream house… ev­ery­thing.

IF YOU WERE GIVEN THE CHANCE TO PICK YOUR OWN NAME, WHAT NAME WOULD YOU CHOOSE?

QUEN: Ang nor­mal na pan­galan sa school, Josh, Joseph, or Carlo, Mark, di

ba? Sa akin, En­rique. So, parang gal­ing en­cy­clo­pe­dia. So, wala lang, they call me Quen, it’s a Span­ish thing kasi. So, if I would change my name, ang gusto ko…

Ano ba’ng ma­g­a­n­dang name? LIZA: Ako na lang muna… Kasi, orig­i­nally, my name was sup­posed to be Diana, af­ter Princess Diana. Kasi

idol ng mommy and daddy ko siya. But I was sup­posed to be Diana El­iz­a­beth. I ac­tu­ally like the name Diana, be­cause Princess Diana brings a lot of mem­o­ries back to peo­ple. And it’s such an el­e­gant name. I just like the name Diana, or if not, Au­drey—like Au­drey Hepburn. QUEN: Ako, pan­galan ko, gusto ko ano,

Hitler… Joke lang. Gusto ko, Kobe. Joke lang din. Ano ba’ng ma­g­a­nda? Bro! ‘Hey, Bro! What’s up, Bro?’ Hindi ko alam, e. Ac­tu­ally I like En­rique. En­rique is like… LIZA: You look like an En­rique na­man, e. QUEN: …En­rique is like su­per, like kingly.

LIZA: Kingly? You make up your own word… kingly. QUEN: En­rique… it’s like don. LIZA: Feel­ing niya, ang ma­cho niya with En­rique.

WHAT SORT OF THINGS DO YOU LOOK FOR­WARD TO EACH DAY WHEN YOU WAKE UP?

LIZA: Siya? He wakes up su­per late. QUEN: I’m just happy I’m alive. LIZA: Wow! QUEN: Se­ri­ously. LIZA: Hindi, what do you look for­ward to daw? QUEN: When I wake up, I look for­ward to ano kaya ang gagawin ko through the day, mala­mang magkikita kami nito [Liza]. LIZA: Ako, what I look for­ward to… Kasi ako, so­brang nagi-guilty ako when I sleep in. Kasi, feel­ing ko, I don’t ac­com­plish that much in a day. So I look for­ward to ac­com­plish­ing a lot in a day. Kailan­gan marami akong ma­g­awa, like ma­li­nis ko ang kuwarto ko. ’Ta­pos, kailan­gan maka­pag-gro­cery ako. Bili ako ng mga kailan­gan para sa aso…

YOU CAN STILL DO THAT?

LIZA: Opo, pag may time po.

DO YOU STILL HAVE TIME, GIVEN YOUR SCHED­ULE?

LIZA: Meron po min­san.

AND YOU DON’T GET MOBBED?

LIZA: Ma­g­a­l­ing po akong mag­tago na hindi nila na­ma­malayan na ako ’yon. Nakatungo lang ako… Quen, ikaw, what do you look for­ward to? QUEN: I look for­ward… I never look back. Joke lang. Look for­ward to in a day? LIZA: Like, be­fore you go to sleep, what’s the thing, like, you think about that you want to hap­pen the next day? QUEN: Be alive. I look for­ward to is just to ano… see­ing my fam­ily. You’ll never know kasi, di ba? I don’t know kung me­dyo mor­bid ako mag-isip, pero that’s how I think, e. Parang, bukas sana kumpleto pa la­hat. Sana walang mang­yari. Me­dyo na­pa­pran­ing ako, like, kaya lagi, pag nagda-drive na siya sa kotse niya… LIZA: Text nang text, ’ta­pos ma­g­a­galit pag hindi ako nag-text-back. Pa’no ako magte-text, nagda-drive nga?

QUEN: Hindi, hindi, hindi. Nagte­text ako na sabi­hin mo sa driver mo, mag-in­gat, ’cause you’ll never know. Hindi mo malala­man. ’Yon lang. Kasi

feel­ing ko, pag may fam­ily mem­ber na nawala bigla, di ba, parang hindi mo in­ex­pect na siya pa ’yong pinaka­malakas, di ba? You’ll never know, men. So, al­ways ap­pre­ci­ate every sec­ond.

YOU GUYS ARE STILL YOUNG, BUT DO YOU HAVE RE­GRETS SO FAR? IF THERE ARE, IS IT TOO LATE TO CHANGE?

QUEN: ’Yong dad ko, dati, si­nusundo ako sa school. Siya lang ang nakita ko na sumusundo… ’Yong ibang mag­u­lang, wala. Puma­pa­sok pa siya sa school

[grounds]. At saka, barkada niya ’yong mga ka-batch ko. Nakikipaglaro pa siya ng chess sa kanila. Parang dati, nahi­hiya ka, di ba? Pero ngayon, naisip ko… Kaya no’ng wake niya, la­hat ng mga ka-batch­mates ko, pumunta do’n na hindi ko in-in­vite—dahil nag­ing tropa na nga niya. So, do’n ko lang na-re­al­ize na parang… right now, if I would be in high school again, hindi na ’ko mahi­hiya to be there with him, di ba? ’Pa­pag­malaki ko pa. Siyem­pre, pag high school, hiya-hiya. So, ’yon lang. Ap­pre­ci­ate peo­ple more. LIZA: Ako, wala po akong maisip, e. I can’t re­late to the pain that he has gone through be­cause I haven’t lost a loved one in any of my im­me­di­ate fam­ily. Ac­tu­ally, wala ta­laga. Not even a

lolo at lola, ’cause they’re all alive pa. So I can’t re­late to the pain that he feels… And sa mga de­ci­sions ko in life, I still feel like I haven’t made any wrong de­ci­sions yet, like ma­jor de­ci­sions that I would re­gret. So, wala pa. And I hope walang

mag­ing re­grets.

QUEN IS SPORTY. WHAT ABOUT YOU, LIZA? ANY SPORT?

LIZA: Opo, var­sity po ako ng vol­ley­ball dati. QUEN: Nag-i-scuba-dive ako. Nag-i-scuba-dive na rin ’yan. LIZA: No’ng bata ako, Amer­i­can foot­ball, soc­cer.

WHAT QUAL­I­TIES OR TRAITS OF YOUR PAR­ENTS DO YOU THINK YOU TOOK AF­TER?

QUEN: I took af­ter my dad—crazy. My mom is like her [Liza]—strict.

LIZA: Wala po akong nakuhang ugali sa par­ents ko… Quen, you no­ticed, ako, wala akong masyadong ka­pareho sa

mag­u­lang ko when it comes to at­ti­tude? QUEN: Yeah. LIZA: Kasi I didn’t grow up with both of them, e. I grew up with my lolo and lola. QUEN: Ako, pagka makulit, mal­oko—sa dad ko ta­laga. ’Yong mom ko, ’yong me­dyo, ‘Psst… Quen!’ LIZA: Ako, ’yong mom niya ang kau­gali ko.

DIS­CI­PLINAR­IAN? OR ARE YOU JUST A DIS­CI­PLINAR­IAN BE­CAUSE QUEN NEEDS SOME DIS­CI­PLIN­ING?

LIZA: Hindi po. Kasi I have a lot of younger sib­lings. So I’m used to be­ing the mother fig­ure. Kahit sa kanya [Quen], nadadala ko. Kahit sa dad ko. QUEN: Pero okey din ’yon. My dad was, like, so­brang fun, makulit. At least ’yong dad ko, na­pa­pasaya niya si mom. Pero ka­pag masyado na siyang ano, si mom ang nag­pa­pakalma. Bal­anced out din… So, kami [ ni Liza], hindi puwe­deng pare­has kami ng per­son­al­ity, kung hindi magka-clash.

BUT WHEN EN­RIQUE GETS TOO HY­PER, HOW DO YOU HAN­DLE HIM, LIZA? HINDI KA NAPUPUNO?

LIZA: A, napupuno po ako.

QUEN: Pero ka­pag wala ako, so­brang do’n mo ’ko mami-miss. Parang tahimik, wala na… LIZA: Siya na nagsabi para sa akin…

QUEN: Aalis ako, tingnan mo. LIZA: Ano gusto mo? Tawa­gin kita? Siya din na­man po, nag­papa-miss siya. Sinasadya niya, kasi gusto niya ’yong feel­ing na hi­na­hanap siya.

QUEN: Hindi, a! LIZA: A, okey. Ako lang pala. One-sided. QUEN: Hi­na­hanap mo lang ta­laga ako…. Hindi, joke lang.

PA’NO SIYA MAGPA-MISS? PAG HINDI SASAGOT SA TEXTS AND CALLS?

LIZA: Opo. Hindi ta­laga siya sumasagot, kasi tu­log po siya. Kasi natu­tu­log siya mga three a.m., four a.m., kasi kaka-video-game niya. Nagpi-PS4 siya. Adik po ’yan sa ano, e— Res­i­dent Evil? QUEN: Hindi, mata­gal na ’yon. Zelda na ngayon, sa Nin­tendo Switch. LIZA: Ang gi­na­gawa niya kasi, maglalaro siya ng game, ’ta­pos pag may bagong game siya, hindi niya titig­i­lan hangga’t hindi niya natat­a­pos ’yong buong game. E, di ba, ang ta­gal no’n, kasi ang daming chap­ters, ang daming stages? QUEN: Not for me, I’m an ex­pert.

QUEN, YOU CHOOSE YOUR GAMES OVER LIZA?

QUEN: Hindi, a! LIZA: Min­san. QUEN: Of course not! LIZA: Okay… QUEN: Haler!

SO, YOU AD­MIT YOU MISS HIM WHEN HE’S BUSY WITH OTHER THINGS?

LIZA: Hindi. Nami-miss ko po siya pag kun­wari mata­gal kam­ing hindi nagkita. Kun­wari three, four days, gano’n. Me times po na nasa Ilo­cos po siya, nagte-tap­ing, ’ta­pos ako may en­dorse­ment shoot.

YOU MISS HIS KULIT?

LIZA: Opo. Kasi ano, e, min­san po, mababa en­ergy ko. Siya ang nag­pa­p­ataas.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.