Ken­neth Earl Ge­sulga Me­drano

YES! (Philippines) - - Fast Facts -

Age 26 Birth­day May 9, 1991 (Tau­rus)

THE MOST MEM­O­RABLE THING YOU DID FOR YOUR PAR­ENTS?

Sig­uro ’yong manalo ng That’s My Bae. Nan­dito po kasi sila no’n, umi­iyak. At pati din po ako, nag­u­lat at nag­ing

mem­o­rable rin po sa akin, at sa la­hat ng mga Ce­buano.

IF YOU COULD READ A FA­MOUS PER­SON’S DIARY, WHOSE DIARY WOULD YOU PICK?

Gary V’s [Gary Va­len­ciano]. Feel­ing ko po kasi, Christian, malapit po siya kay God, ’yon. Re­li­gious po ako. Kasi sinasanay po ako ni Mommy at Daddy na magsimba ev­ery Sun­day. Hindi po ako makat­u­log na hindi po ako nagpe‑pray. At la­hat po kami [ sa That’s My Bae], gano’n.

FIRST TIME YOU MADE SOME­ONE CRY?

Mommy ko. Na‑dis­ap­point siya kasi so­brang kulit ko sig­uro. Hindi na­man pa­s­away, pero mati­gas ulo ko, kasi apat pa kam­ing magkaka­p­atid, puro lalaki.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.