—ROCHELLE

YES! (Philippines) - - Celebrity Wedding -

BHE, MA­HAL KITA NOON PA, SAYANG LANG AT HINDI MO NAABUTAN SI TATAY, PERO PUMUNTA KA PA RIN SA PUNTOD NYA AT HININGI MO ANG KAMAY KO SA KANYA. ASO AT PUSA KUNG TAYO AY TAWAGIN NG MALALAPIT NATING MGA KAIBI­GAN. 8 YEARS IN THE MAK­ING ANG RELASYON NATIN. SA LA­HAT LA­HAT NG PINAGDAANAN NATIN MAS NAGIG­ING MATATAG, MAS MALAPIT TAYO KAY GOD AT SI GOD ANG MAGIGING SENTRO NG AT­ING BUBUUING PAM­ILYA. THANK YOU FOR LOV­ING ME UNCONDITIONALLY I PROM­ISE TO MAKE OUR RE­LA­TION­SHIP A PRI­OR­ITY I PROM­ISE TO SUP­PORT YOU IN GOOD AND BAD TIMES I PROM­ISE TO MAKE OUR MAR­RIED LIFE EX­CIT­ING I PROM­ISE TO BE THE BEST I CAN BE AS YOUR WIFE AND AS A MOM TO OUR FU­TURE CHIL­DREN I PROM­ISE TO SAY I LOVE YOU EV­ERY MORN­ING AND NIGHT BE­FORE WE SLEEP I PROM­ISE TO GIVE YOU EVERLASTING LOVE UN­TIL THE DAY I DIE.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.