—ARTHUR

YES! (Philippines) - - Celebrity Wedding -

Bhe, This is it. Happy an­niver­sary. Happy 9 years. We’ve been through a Lot. A Lot. Good times, bad times but thank you pa din sa bad times dahil marami siyang in­ayos sa akin/ sa atin for the bet­ter. Mas nag­ing malapit tayo kay God ngayon. THANK YOU FOR NOT GIV­ING UP ON ME. You are re­ally God’s gift to me. Kaya pala dito ako sa Manila pinag aral at nag­ing Abz­tract dancer at Ac­tor para mak­i­lala kita. la­hat to naka­plan and so­brang thank­ful ako dahil ikaw yung gift niya sa akin. I prom­ise I will be the best Hus­band and Spir­i­tual Leader sa magiging fam­ily natin i le­lead ko kayo sa tamang path. Nay at Tay aala­gaan ko po ang anak nyo at mama­halin and rere­spetuhin, pa­paiyakin ko min­san ha? pero dahil sa tawa and tears of joy. Kapit lang tayo al­ways kay God. I Love you! Very very much!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.