Usłyszane

Angora - - Na Skróty -

DŻDŻOWNICA POKONA

RAKA PŁUC? „(...) Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wspólnie opracowali preparat z płynu celomatycznego otrzymywanego z dżdżownic, który –w badaniach in vitro – niszczy komórki raka płuc w 80 procentach, a jednocześnie nie działa toksycznie na komórki prawidłowe. Preparat będzie poddawany kolejnym badaniom, które wskażą, czy może być on wykorzystany do opracowania leku. – Jesteśmy na finiszu pierwszego etapu badań na komórkach, które są hodowane poza organizmem. Kolejny etap, który nas czeka, to badanie wpływu tych preparatów na organizm zwierząt laboratoryjnych. Trzeci etap wiąże się z podawaniem go do organizmu ludzi – wyjaśnia prof. Jolanta Rzymowska z Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (...). Dopiero po przeprowadzeniu wszystkich badań, w zależności od ich wyników, można będzie mówić o ewentualnym zastosowaniu klinicznym wynalezionego specyfiku (...). Płyn celomatyczny pozyskiwany jest poprzez poddanie dżdżownicy krótkiemu szokowi elektrycznemu prądem o napięciu 4,5 V (...). Dżdżownica przeżywa go, wyrzucając płyn celomatyczny wraz z komórkami krwi przez otwory znajdujące z boku ciała. Krwinki te są potem oddzielane przez wirowanie, a płyn jest przesączany przez sączki bakteriologiczne w celu usunięcia ewentualnych mikroorganizmów. Tak wyizolowany płyn jest odpowiednio ogrzewany w celu eliminacji działania toksycznego na komórki prawidłowe. Oznaczane jest w nim stężenie białka i taki preparat używany jest do dalszych badań. Z jednego osobnika można uzyskać ok. 100 mikrolitrów płynu celomatycznego (...)”.

Radio RMF FM, (AG) POLACY POKOCHALI WIEŚ Coraz więcej Polaków przenosi się z bloków i kamienic do domów jednorodzinnych. W ostatnich 10 latach odsetek mieszkających w domach wzrósł z 49,7 do 57,4 proc. Tym samym liczba miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców spadła w Polsce z 41 do 39 (...). W domach wielorodzinnych mieszka według danych Eurostatu (...) 42,5 proc. Polaków. Zdecydowana większość z nich, bo niemal ośmiu na dziesięciu, zamieszkuje w budynku z 10 lub więcej lokalami mieszkalnymi (...). Zmienia się w Polsce odsetek ludzi żyjących w obrębach miast. W latach 2005 – 2016 spadł on z 40,9 do 32,6 proc. (...).

Radio Zet Opr. (KGB)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.