W mordę i Nobla!

Medialne tuczniki dobrej zmiany

Angora - - Biznes Po Polsku -

9 października zostanie przyznana Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Do tej pory Polska dochrapała się jedynie sześciorga laureatów we wszystkich kategoriach, co – jak na kraj o mocarstwowych ambicjach – wydaje się policzkiem.

Udało nam się przejrzeć w Krajowym Rejestrze Sądowym jeszcze ciepłe sprawozdania finansowe kilkunastu okołopisowskich spółek za rok 2016 – pierwszy, w którym dobra zmiana mogła w pełni pokazać, co potrafi. I trzeba przyznać, że tam dopiero widać pionierską dla ludzkości wiedzę! Postanowiliśmy zatem dać pod rozwagę komitetowi kilka poważnych kandydatur, tym bardziej że konkurencja zna się zazwyczaj tylko na teorii, a nasi też na praktyce.

Z rywalizacji wyłączyliśmy Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego, bo oboje dostali nagrody lepsze niż jakiś Nobel – ona została „Człowiekiem Roku” Forum Ekonomicznego w Krynicy, a on „Człowiekiem Roku” „Gazety Polskiej”.

Tomasz Sakiewicz

Ten wybitny polski umysł w 2016 r. zaliczył w porównaniu z rokiem 2015 spadek sprzedaży „Gazety Polskiej” o 4,71 proc. Wzrost przychodów jego spółki wyniósł jednak aż 70 proc., a zyski urosły o 692 proc! Jakie to cuda, zapytacie, skoro jego firma wydała w zeszłym roku aż o 46 proc. więcej na wynagrodzenia? Otóż tak wygląda w praktyce ekonomia dobrej zmiany. O podwalinach sukcesu można przeczytać w sprawozdaniu zarządu: „W 2016 r. spółka zgodnie z planami skupiła się na poszerzeniu prac działu marketingu, reklamy i PR (...). W strukturze przychodów ogółem udział reklamy to 58 proc., ze sprzedaży tygodnika 36 proc. W porównaniu do roku ubiegłego przychody z reklam stanowiły 26 proc., zaś ze sprzedaży tygodnika 66 proc.”. Tłumacząc na polski: przed dobrą zmianą Sakiewicz i towarzystwo żyli głównie z nie najlepszej sprzedaży gazetki. Po wygranych wyborach, gdy spółki Skarbu Państwa obsadzili ludzie PiS, proporcje się odwróciły: dziś „GaPole” żyją w 2/3 z reklam głównie państwowych spółek, a sprzedaż nie jest już dla firmy tak istotna! Kiego chuja zarządy państwowych firm reklamują często niesprzedawalne rzeczy w piśmie o niskiej i ciągle spadającej pokupności? I czy może dojść do sytuacji, w której cały zysk spółki Sakiewicza będzie generowany przez sprzedawanie drogich reklam w gazecie, której nikt już nie bierze do ręki, a w związku z tym tych reklam nie ogląda? Odpowiedź na to pytanie zna prezes zarządu Tomasz Józef Sakiewicz i właśnie za tę wybitną wiedzę ekonomiczną należy mu się medal Banku Szwecji i 9 mln koron na drobne wydatki.

Jacek i Michał Karnowscy – albo odwrotnie

Co dwie głowy, to nie jedna – pomyśleli w 1976 r. bracia Karnowscy i przyszli na świat skserowani. O tym, że kiepełki mają niezłe, ludzkość przekonała się w 2012 r., gdy Cezary Gmyz nabajdurzył w „Rzeczpospolitej” o trotylu na tupolewie i wyleciał za to na kopach z roboty. Wkurwione bliźniaki Karnowskie postanowiły powołać do życia taką gazetę, z której nikt nikogo za podobne rzeczy nie wywali. Pismo o tytule kolejno „W sieci”, „Sieci” i „Sieci Prawdy” dzięki pieniądzom senatora Grzegorza Biereckiego od SKOK-ów – o którym za chwilę – rozgościło się na rynku.

Ze sprawozdania finansowego spółki Fratria wynika, że kasę trzyma Bierecki; Jacek Karnowski posiada 16 proc. udziałów, a Michał – niecałe 5. W 2016 r. spółce udało się o prawie 3 mln zł zwiększyć przychody i wypracować prawie 3 mln zł zysku, w czym pomogły z pewnością zlecenia z Ministerstwa Rozwoju i zorganizowanie trzech gal z licznie obecnymi przedstawicielami administracji rządowej. 850 tys. zł wypłacono za te mądre ruchy zarządowi w wynagrodzeniach, a 1,3 mln zł zdecydowano się wypłacić jako dywidendę.

Ojciec Tadeusz Rydzyk

O ile w przypadku trzech poprzednich kandydatów media donosiły o ich wyjątkowych zeszłorocznych sukcesach gospodarczych, o tyle nikt nie zwrócił uwagi na sprawozdanie kandydata numer 4 – a przy tym toruńskim ekonomiście wszyscy poprzedni wyglądają na gołotę i frajerów.

Ojciec Tadeusz Rydzyk działa w biznesie od 1991 r. W 2016 r. jego Fundacja Lux Veritatis (z łaciny Światło Prawdy), zarządzająca m.in. Radiem Maryja, Telewizją Trwam i Geotermią Toruń, wypracowała prawie 30 mln zł zysku netto – a to oznacza wzrost w porównaniu z 2015 r. o 314 proc., a w porównaniu z rokiem 2014 – aż o 418 proc.!

Fundacja ubogiego zakonnika posiada 32,7 mln zł w budynkach i lokalach, 3,5 mln zł w gruntach (Toruń i Wrocław) oraz 3 bańki w urządzeniach technicznych i maszynach.

Zgromadzone środki pieniężne to prawie 17 mln zł. Środki transportu wyceniono na 499 tys. zł.

Na czym zarabia Rydzyk? Fundacja zgarnęła w zeszłym roku prawie 34 mln zł z tytułu darowizn. Z działalności gospodarczej naprztykała 4 miliony, głównie z produkcji i emisji audycji i reklam telewizyjnych, choć i na sprzedaży książek oraz płyt udało się przytulić prawie 300 tys. zł. 20 proc. przychodów fundacja uzyskała poza Unią Europejską. Dać Rydzykowi Nobla z ekonomii byłoby jednak nietaktem – to Nobel, gdyby żył, mógłby najwyżej starać się o Nagrodę Rydzyka!

Ojciec Grzegorz Moj

Prawa ręka ojca dyrektora i podobnie jak on ubogi redemptorysta, a przy okazji prezes zarządu Fundacji Nasza Przyszłość, która ma pod opieką Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Celami statutowymi Naszej Przyszłości są m.in.: świadczenie pomocy społecznej, rehabilitacja inwalidów oraz – co zasadniczo wychodzi fundacji najlepiej – współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej. Zysk za zeszły rok wyniósł 1,6 mln zł, co jest wynikiem zadowalającym, jeśli weźmie się pod uwagę, że w przeszłości fundacja przynosiła momentami niewielkie straty. Organizacja posiada budynki i lokale wycenione na 2,5 mln zł, grunty za 858 tys. zł, a na lokatach bankowych trzyma 5,5 mln zł. Niby nic szczególnego jak na standardy kościelne, ale kluczem do sukcesu było co innego i za to właśnie Mojowi należy się Nobel – za rządów Platformy Obywatelskiej wywalczył dla fundacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej status organizacji pożytku publicznego. Gdy w 2015 r. pojawił się problem z przekazywaniem jej 1 proc. podatku, Rydzyk zgniewał się w „Naszym Dzienniku”: „Zadzwonił do mnie jeden z ministrów i powiedział, że to tylko pomyłka, że problem zostanie usunięty do końca lutego i że przepraszają. Odpowiedziałem, że nas termin do końca lutego nie interesuje, wszystko powinno być naprawione od początku stycznia. To jest duże nadużycie, zdawkowe «przepraszam» nie wystarczy”.

Dziś wszystko działa już bez zarzutu i dzięki temu w zeszłym roku przychody z tytułu 1 proc. PIT przyniosły Naszej Przyszłości 4,9 mln zł!

Grzegorz Bierecki

Wielki finansowy mózg PiS, twórca SKOK-ów i skupionej wokół nich plątaniny kilkudziesięciu spółek, z główną zlokalizowaną w Luksemburgu.

Założony przez niego Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna (to głównie przez niego kontroluje poczynania Karnowskich) w 2016 r. przyniósł prawie 6,5 mln zł zysku netto, czyli o 71 proc. więcej niż rok wcześniej. No ale w 2015 r. rząd Beaty Szydło mógł rozpocząć naprawianie Polski dopiero w listopadzie. Wspólnicy Spółdzielczego Instytutu Naukowego, z których jeden jest bratem Biereckiego, postanowili wypłacić górkę sobie – i bardzo dobrze, bo im się należy. Przy takim wynagrodzeniu za wybitne zarządzanie wartą 70 mln zł spółką nagroda od Banku Szwecji wydaje się Biereckiemu zbędna. Ale gdyby Szwedzi zgodzili się w zamian na otworzenie na przykład SKOK-u Sztokholm, który nie podlegałby ichniej KNF... O, wtedy co innego...

Janina Goss

Zaufana prezesa PiS, była działaczka Porozumienia Centrum i przyjaciółka domu rodziny Kaczyńskich, dziś

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.