Masowe wymieranie groźne dla ludzi

Angora - - Aktualności -

Szóste wielkie wymieranie, którego jesteśmy świadkami, jest groźne nie tylko dla gatunków bezpośrednio zagrożonych wyginięciem, ale także dla ludzi – uważa grupa badaczy z organizacji Bioversity International. Specjaliści zwracają uwagę na to, że ludzka dieta jest oparta zaledwie na 12 roślinach i pięciu gatunkach zwierząt. Jeśli z powodu zachodzących zmian klimatu czy chorób zaczną one znikać z powierzchni planety – grozi nam głód. Tak już się zda- rzało, i to całkiem niedawno. W XIX-wiecznej Irlandii na skutek zaatakowania europejskich upraw ziemniaka przez pewnego pierwotniaka populacja ludzi została zdziesiątkowana.

Naukowcy zwracają uwagę, że mało zróżnicowana dieta ma więcej negatywnych skutków dla naszego zdrowia. W krajach biednych prowadzi do niedożywienia i związanych z tym zaburzeń, a w bogatych – do otyłości wywołującej poważne choroby.

Sytuację poprawiłoby urozmaicenie naszej diety. Nie chodzi o tworzenie nowych gatunków, ale o szersze wykorzystanie tych, które są i pożywne, i zdrowe, ale występują tylko lokalnie. Wprowadzenie ich w innych rejonach byłoby korzystne nie tylko dla nas, ale też dla przyrody, bo wzbogaciłoby bioróżnorodność. Tu jednak należy zachować daleko idącą ostrożność, ponieważ wtrącanie się w naturę poprzez zapraszanie przedstawicieli nowych gatunków w wielu przypadkach wymyka się spod kontroli i przynosi więcej szkód niż pożytku, zagrażając rodzimej faunie i florze.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.