Jak wymawiać głoskę

Polszczyzna od ręki Pana Literki

Angora - - Między Nami -

Jeśli zajrzymy do Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2004, s. 1208) i poszukamy hasła TV a. tv (obydwa zapisy uważa się za poprawne), to przekonamy się, iż ów skrót słowa telewizja można wymawiać na dwa sposoby: jako [te-fał] i jako [te-wu] (z akcentem na sylabę końcową). Owo [w] w skrócie tv jest możliwe dlatego, że w rozwinięciu, tzn. wyrazie telewizja, występuje litera w.

Tak samo artykułujemy skrótowiec TVP – jako [te-fał-pe] lub [te-wu-pe]. Nie mam wątpliwości, że wymawianie gło- ski v jako [wu] jest rzadkie, a wiele osób uzna je nawet za błędne. Jeśli już, to słyszy się z angielska wymowę [ti-wi], która jednak uchodzi za sztuczną i manieryczną.

Nawiasem mówiąc, literka v w rodzimym słowie wydaje się trochę nie na miejscu (przecież to skrót ang. television, pierwsze litery członów telei -vision). Po polsku należałoby pisać TWP i odczytywać jako [te-wu-pe]. Czyż nie?

W przeszłości rozważano wprowadzenie skrótowca TWP lub TP i przez pewien czas ten drugi rzeczywiście funkcjono-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.