Mikrofon ANGORY

Angora - - Dobra Zmiana - WOJCIECH NOMEJKO

Ojcowie Niepodległości

Jerzy Giedroyc napisał kiedyś: „Dwie trumny rządzą dzisiejszą Polską – trumna Piłsudskiego i Dmowskiego”. Dwaj politycy, którzy nie mogli znaleźć wspólnego języka w sprawie Polski, spotkali się w ustawie uchwalonej w niemal 100 lat od odzyskania niepodległości.

„Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wagę wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem niepodległości, a Państwo Polskie ponownie pojawiło się na mapie Europy, dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniając wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosła generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła katolickiego, uchwala niniejszą ustawę” – napisano w preambule Ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. „Na początku listopada, szczególnie zaś w Dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny, wspominamy osoby zasłużone dla Rzeczypospolitej Polskiej. 1 listopada 2017 roku w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zostały złożone kwiaty na grobach Ojców Niepodległości” – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Spory o konstytucję

„Minęło 20 lat od wejścia w życie konstytucji uchwalonej w 1997 roku. To wystarczający czas na dokonanie oceny jej funkcjonowania; tego, jak odpowiada na aktualne potrzeby państwa polskiego i czy jest właściwie sformułowana. Niezbędna jest wielka debata narodowa nad potrzebą i zakresem modyfikacji konstytucji. Prace Zgromadzenia Narodowego nad konstytucją trwały długo, ale już podczas tych prac wielokrotnie i bardzo głośno podnoszono, że ówczesny parlament nie ma pełnej legitymacji społecznej do uchwalenia konstytucji. Wybory w 1993 roku były przeprowadzone według ordynacji, która spowodowała, że ok. 30 proc. oddanych głosów nie przełożyło się na miejsca w parlamencie. A więc rzesze społeczeństwa nie miały swojej reprezentacji wśród tych, którzy uchwalili konstytucję” – powiedział Przemysław Bryksa z Kancelarii Prezydenta RP podczas Konwentu Marszałków, który odbył się w Łodzi. Prezydencki urzędnik przypomniał, że to z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy toczy się od sierpnia ogólnonarodowa debata o ustawie zasadniczej. Jej zwieńczeniem ma być referendum. „ Naród powinien wyraźnie rozstrzygnąć, czy punkt ciężkości władzy wykonawczej powinien być przy prezydencie, czy też przy Radzie Ministrów. Czy powinniśmy mieć system prezydencki, czy parlamentarno-gabinetowy, w którym prezydent jest osobą sprawującą funkcje reprezentacyjne i w związku z tym ma być wybierany nie przez naród, tylko Zgromadzenie Narodowe. Rażącym przykładem rozbieżności między tymi dwoma ośrodkami władzy był spór kompetencyjny o reprezentację Rzeczypospolitej na forum Unii Europejskiej” – powiedział Bryksa.

Promocja dziczyzny

W najbliższym czasie na terenie Polski zostaną otwarte cztery sklepy z dziczyzną. Ich właścicielem będą Lasy Państwowe, które zastrzegają, że nie będzie to przedsięwzięcie biznesowe, a jedynie promocyjne.

„Planujemy otwarcie tylko czterech sklepów i nie będą one miały charakteru biznesowego. Będzie w nich można kupić dziczyznę za niewielkie pieniądze, w porównaniu z innymi komercyjnymi sklepami. Lasy Państwowe nie będą więc na nich zarabiały. Sklepy mają pełnić przede wszystkim funkcję promocyjną i edukacyjną. Celem jest popularyzacja i promocja dziczyzny jako mięsa o wyjątkowych walorach zdrowotnych i odżywczych, pochodzącego od zwierząt żyjących na wolności, a nie z przemysłowych ferm, niekarmionych antybiotykami i chemią. Sklepy będą częścią projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”. W jego ramach promować będziemy m.in. ochronę pszczół, rozwój pszczelarstwa na terenach leśnych i hodowlę ryb w leśnych gospodarstwach rybackich” – powiedziała Anna Malinowska, rzecznik prasowa Lasów Państwowych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.