Trudne życie po udarze

Angora - - Wybierz Zdrowie! -

Większość osób zapewne uważa, że udar mózgu przytrafia się wyłącznie ludziom starszym. Tymczasem przeczą temu wyniki raportu Fundacji Udaru Mózgu, z którego wynika, że co czwarty przypadek dotyczy osób poniżej 40. roku życia.

Wspomniany raport opublikowany został przed 29 października, kiedy to przypada Światowy Dzień Udaru Mózgu. W Polsce każdego roku udar dopada ponad 80 tys. osób. Oznacza to, że do jednego zdarzenia dochodzi częściej niż co 10 minut. Zazwyczaj choroba dotyczy ludzi w wieku powyżej 65. roku życia. To niezwykle poważny problem, bo udary są pierwszą przyczyną niepełnosprawności i trzecią przyczyną śmierci osób po czterdziestce.

W badaniu stanowiącym podstawę raportu wzięło udział 400 osób, z czego blisko 70 proc. stanowili pacjenci poudarowi. Uzyskane od nich informacje nie są optymistyczne. 56 proc. osób dotkniętych udarem musiało przejść na rentę lub emeryturę. Jedynie 27 proc. zdolnych było kontynuować pracę zawodową. Najtrudniejszym wyzwaniem dla pacjentów poudarowych jest zaakceptowanie utraty sprawności fizycznej. U większości z nich doszło do bolesnego napięcia mięśni kończyn, zwanego spastycznością. To w dużej mierze efekt zbyt późno rozpoczętej lub nie zawsze prawidłowo prowadzonej rehabilitacji. Aż 65 proc. pacjentów po opuszczeniu oddziału udarowego miało problem ze znalezieniem określonych terapii finansowanych przez NFZ, a ponad połowa płaciła za nie sama. Tymczasem specjaliści podkreślają, że każda zwłoka w leczeniu udaru zwiększa ryzyko zarówno przeżycia, jak i ciężkiej niepełnosprawności.

Wprawdzie ryzyko wystąpienia udaru wzrasta z wiekiem, ale do szpitali trafiają coraz częściej ludzie młodzi. Według World Stroke Organization, udar mózgu wystąpi u jednej na sześć osób. Tymczasem za ryzyko takiego zdarzenia w 90 proc. odpowiadają czynniki, na które każdy z nas ma wpływ. Chodzi tu głównie o nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu czy otyłość. Niestety, świadomość tego ciągle jest w Polsce zbyt niska.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.