O służbach

Angora - - Podstępne Słówka Ojczyzna Polszczyzna - MARCIN WILCZEK

Służby specjalne z natury są tajemnicze, więc nic dziwnego, że i język, w jakim je opisujemy, bywa mało jasny. A w języku angielskim czerpie on pełnymi garściami z języka codziennego, tak by móc go uznać za pełen pułapek.

Już samo angielskie tłumaczenie rzeczownika „służby” może sprawić niemały kłopot. Services to bowiem usługi i obsługa, ale to dopiero początek maratonu znaczeń. Tak samo nazwiemy nabożeństwo czy... opłatę za obsługę w restauracji ( After the service, the whole group decided to have lunch, but because they thought the service was unsatisfactory they did not pay service. – Po nabożeństwie cała grupa wyskoczyła na lunch, ale ponieważ uznała obsługę za mało kompetentną, nie zapłaciła za obsługę.). Ba, nawet funkcjonuje ono jako czasownik, który owszem, opisze obsługiwanie czegoś, a w terminologii zoologicznej – pokrycie samicy przez samca.

Warto też wiedzieć, że po angielsku „tajemnica” też bywa różnie tłumaczona. Każdy wie, że najczęściej spotkamy się z rzeczownikiem i przymiotnikiem secret. Ale przymiotników opisujących tajemnice język angielski zna kilka, na przykład classified, który najczęściej spotkamy w kontekście danych utajnionych ( They said the document contained classified data, so no mention of it could be made in the report. – Powiedziano nam, że dokument zawiera dane tajne, więc nie wolno go nawet wspomnieć w raporcie.). Albo, zwłaszcza w przypadku działań, operacje tajne można opisać przymiotnikami covert lub clandestine, w szczególności gdy działania utajnione nie należały do legalnych ( Covert ops carried out many clandestine operations in the country in the eighties and only a few are becoming declassified now. – Tajne służby przeprowadziły w tym kraju kilka tajnych operacji w latach osiemdziesiątych, a tylko kilka z nich dziś zostaje odtajnionych.).

Najciekawszy jest jednak przypadek rzeczownika agent. Po angielsku opisuje on nie tylko przedstawiciela jakiegoś urzędu czy firmy, ale też... czynnik, na przykład chemiczny ( The insurance agent found that the car’s paint job had been damaged by a strong corrosive agent. – Agent ubezpieczeniowy odkrył, że lakier samochodu uszkodzono silnym czynnikiem żrącym.). A o innych mylących terminach chemicznych – wkrótce. Covert service agents marcin.wilczek@gmail.com facebook.com/podstepne.slowka

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.