Studiuj i pracuj

DZIŚ SAM DYPLOM TO ZA MAŁO. DLA PRACODAWCÓW CENNE JEST PRZEDE WSZYSTKIM DOŚWIADCZENIE, UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE, ARGUMENTOWANIE SWOICH PRZEKONAŃ, UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE, CZY ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA I JĘZYKÓW OBCYCH. JESTEŚMY UCZELNIĄ, KTÓRA DOSKO

Bytomski Hokej - - 13 Listopada 2015r, 18.00: -

Wiemy, że w dzisiejszych czasach większość młodych ludzi podejmuje pracę zarobkową, aby utrzymać się na studiach. Dlatego proces kształcenia zorganizowaliśmy tak, aby każdy student mógł znaleźć czas i na naukę, i na pracę. Dzięki temu aż 85% naszych studentów na studiach I stopnia to osoby pracujące.

W praktyce najlepsza

Wyższa Szkoła Bankowa to stabilna i wiarygodna uczelnia. Programy nauczania konsultowane są z pracodawcami i dostosowywane do rynku pracy. Wśród kadry znajdziesz uznanych naukowców i doświadczonych praktyków, zajmujących wysokie stanowiska w swoich macierzystych firmach. Jako student WSB masz szansę zdobyć doświadczenie zawodowe już na studiach podczas staży i praktyk, a w uczelnianym Biurze Karier znajdziesz liczne szkolenia i warsztaty pogłębiające Twoją wiedzę. Możesz również uczestniczyć w organizowanych przez WSB wizytach studyjnych, w ramach których będziesz brać udział w wykładach i warsztatach w siedzibach firm. Uczelnia organizuje też Targi Pracy, czyli cykliczne spotkania przygotowujące przyszłych absolwentów do wkroczenia na rynek. To świetna okazja m.in. do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z procedurami rekrutacyjnymi czy składania dokumentów aplikacyjnych. Jako Wyższa Szkoła Bankowa aktywnie uczestniczymy w życiu gospodarczym regionu i kraju, współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu możesz być pewien, że dyplom uczelni będzie rozpoznawalny i szanowany wśród pracodawców.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.