WAŻNE DLA UCZESTNIKÓW

Bytomski Polmaraton - - News -

SZATNIE

Szatnia mieścić się będzie w Atrium Plejada w odpowiednio oznaczonym miejscu i czynna będzie w dniu zawodów, w godzinach od 8:00 do 15:00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.

PRYSZNICE

Po zakończeniu biegu istnieje możliwość skorzystania z pryszniców zlokalizowanych w budynku Castorama Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 27.

POMIAR CZASU

Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym „CHRONTRACK”. Każdy z uczestników otrzyma chip w numerze startowym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.

PAKIETY STARTOWE

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje: a. numer startowy:

- zawodnicy startujący na dystansie półmaratonu - numery od 1 – 2000 (koloru białego)

- zawodnicy startujący na dystansie 10,5 KM – numery od 2001 - 3000 (koloru żółtego ) b. koszulkę techniczną – rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów podanych na stronie półmaratonu. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek.

Dla zawodników zapisujących się w Biurze Zawodów organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów. c. gąbkę, d. napoje na trasie i mecie biegu, e. bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu, f. upominki przygotowane przez sponsorów, g. napój izotoniczny w pakiecie startowym.

LIMITY CZASOWE

Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU.

PROTESTY

W dniu organizacji imprezy tj. 15.09.2018 godzinach 14.00 – 14.30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.

UWAGA DLA ZWYCIĘZCÓW POPRZEDNICH EDYCJI:

Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych i kategorii wiekowych 9 Półmaratonu Bytomskiego. Będziemy zaszczyceni waszą obecnością w dziesiątej edycji naszego biegu.

NAGRODY

Najlepsza Polka: 1 miejsce = 2000zł, 2m = 1000zł, 3m = 800zł. Najlepszy Polak: 1 miejsce = 2000zł, 2m = 1000zł, 3m = 800zł. Najlepsza Bytomianka: 1m = 600zł, 2m = 400zł, 3m = 200zł. Najlepszy Bytomianin:

1m = 600zł, 2m = 400zł, 3m = 200zł. Naj

szybsza Kobieta: 1m = 200zł, 2m = 150zł, 3m = 100zł. Najszybszy mężczyzna: 1m = 200zł, 2m = 150zł, 3m = 100zł. Najszybsza kobieta na 10,5: 1m = 900zł, 2m = 600zł, 3m = 500zł. Najszybszy mężczyzna na 10,5km: 1m = 900zł, 2m = 600zł, 3m = 500zł.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.