PPPPiiiioooottttrrrr AAAAddddaaaamcccczzzzyyyykkkk ZZoossttaałł ssttrriippttiizzeerreemm

Fakt - - Pierwsza strona -

Wielki artysta będzie kręcił biodrami i zrzucał z siebie ciuchy? Tak! Ale tylko w filmie. Jakim?

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.