Tatusiowie, na urlop!

Fakt - - Polityka. fakt. pl -

Unia Europejska chce wysyłać ojców na przymusowe miesięczne urlopy macierzyńskie. W polskim kodeksie pracy odpowiednie zapisy mają się znaleźć do marca 2012 roku.

Zgodnie z unijnymi założeniami państwa członkowskie będą musiały w swoich kodeksach zapisać minimalny czas trwania urlopu macierzyńskiego – i nie będzie on mógł być krótszy niż cztery miesiące. Jeden z tych miesięcy zostanie przypisany ojcu, a ten nie będzie mógł go przekazać matce. Unijni urzędnicy chcą sprawić, żeby ojcowie, zastępując kobiety na urlopach, bardziej angażowali się w opiekę nad potomstwem. Obecnie w Polsce matka może zrezygnować tylko z tygodnia urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.