KREW

Gazeta Wyborcza - CJG - - /W MIEŚCIE - JERZY S. MAJEWSKI

PRZELEWANA ZA NAJBLIŻSZYCH CZY OJCZYZNĘ JEST SYMBOLEM MIŁOŚCI. ALE TEŻ W IMIĘ ABSTRAKCYJNEJ CZYSTOŚCI KRWI POPEŁNIANO NAJWIĘKSZE ZBRODNIE. OD PIĄTKU W MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH „POLIN” MOŻEMY OGLĄDAĆ WYSTAWĘ „KREW ŁĄCZY I DZIELI”.

POD PATRONATEM Jest to wielowątkowa opowieść o znaczeniu krwi w dziejach kultury żydów i chrześcijan, a także przenikaniu przez nią tradycji i współczesności relacji żydowsko-chrześcijańskich. Tematyka nie jest łatwa. Dotyka stereotypów i tabu.

Wystawa podzielona jest na pięć części tematycznych: 1. Wiara i rytuał. 2. Krew żydowska – krew chrześcijańska. 3. Krew i rasa. 4. Medycyna i genetyka. 5. Krew i tożsamość. W każdej pokazane zostaną liczne materiały dokumentalne, ikonograficzne i multimedialne.

Prezentację skonstruowano zarówno z tekstów, dokumentów, jak i zabytków oraz dzieł sztuki. Kuratorki wystawy zestawiły obok siebie obiekty historyczne, instalacje artystyczne i inne dzieła sztuki współczesnej. Pierwsze z nich dokumentują historię, kulturę i życie religijne, drugie są dla nich komentarzem i inspirują zwiedzających do pogłębionej refleksji. Zobaczymy zatem przedmioty pochodzące zarówno ze zbiorów polskich, jak i zagranicznych.

ZDOMINOWANA CZERWIENIĄ

W holu muzeum przywita nas „Blood Cinema” Anisha Kapoora. Prace Kapoora można zobaczyć w najważniejszych muzeach sztuki nowoczesnej na świecie: MoMa w Nowym Jorku, Centrum Pompidou w Paryżu czy Tate Modern w Londynie.

Z Muzeum Chagalla w Nicei przyjeżdża m.in. litografia Marca Chagalla „Kain i Abel”. Pochodzi z powstałego w 1960 r., liczącego 25 ilustracji zbioru ilustracji do Biblii. Zdominowana jest czerwienią i przedstawia moment zabójstwa dokonanego przez Kaina. Litografia Chagalla ilustruje pierwsze pojawienie się słowa „krew” w Biblii.

„Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie” – czytamy w Księdze Rodzaju.

Praca jest jednym z eksponatów z pierwszej części wystawy ukazującej rolę, jaką krew odgrywała w żydowskich wierzeniach i rytuałach.

Z LONDYNU, ALE W NOWEJ WERSJI

„Krew częścią rytuałów, a także źródłem przesądów. (...) Wiele kultur i narodów zawłaszczyło pojęcie krwi do celów ideologicznych. Robią to, by wyrazić swoją tożsamość, narodową jedność, jednych włączając, innych wykluczając” – pisze polska kuratorka wystawy Małgorzata Stolarska-Fronia.

Wystawa po raz pierwszy pokazywana była na przełomie 2015 i 2016 r. w Muzeum Żydowskim w Londynie i stamtąd pochodzi jej koncepcja. Jednak, jak mówi Marta Dziewulska z Muzeum Polin w Warszawie, zobaczymy właściwie nową ekspozycję.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.