Wieczór złożony będzie z trzech spektakli przygotowanych przez Roberta Bondarę, Jacka Tyskiego i Jacka Przybyłowicza

Gazeta Wyborcza - CJG - - /MUZYKA -

że oprócz muzyki zainteresował go sam kompozytor i jego biografia – życie twórcy było podzielone między Polskę, Francję, Amerykę, do której w czasie II wojny światowej wyjechał dzięki pomocy Charliego Chaplina, ale też zaistniał w dziesiątkach krajów, w których występował i promował polską kulturę. Tyski postanowił stworzyć na scenie jego postać i pokazać fantazję na temat powstawania dzieła muzycznego. Jego balet nosi tytuł „Na pięciolinii”, a tancerze wcielą się w kompozytora i instrumenty.

Wieczór zakończy pokaz pracy Jacka Przybyłowicza, który wykorzystując II Koncert skrzypcowy po raz kolejny mierzy się z twórczością Karola Szymanowskiego. To najbardziej rozbudowana część, na scenie zobaczymy 50 tancerzy Polskiego Baletu Narodowego. – Utwór Szymanowskiego jest niezwykle interesujący, ale nie ma w nim oczywistego dla tancerza metrum. Artyści Polskiego Baletu Narodowego są bardzo muzykalni, co pomogło znaleźć odpowiedni klucz choreograficzny do pewnych fragmentów tego utworu. Ta muzyka jest jak rodzaj fal oceanicznych, które nachodzą na siebie – mówi Jacek Przybyłowicz. Jego balet nie będzie opowiadał historii fabularnej, ale jak zapowiada choreograf, będzie nim rządziła dramaturgia emocjonalna, którą częściowo podyktuje niosąca duży ładunek emocjonalny muzyka.

Wieczór nosi tytuł „Balety polskie” – czy jest coś, co charakteryzuje spektakle baletowe powstające w Polsce, coś, co różni je od tych z innych krajów? Choreografowie zgodnie twierdzą, że taniec jest sztuką rozwijającą się ponad granicami, z bogatą tradycją europejską i światową, która przenika do poszczególnych krajów, z tego powodu rzadko mówi się o tańcu współczesnym czy powstających dziś baletach w kategoriach narodowych. Wystarczy spojrzeć na skład zespołu Polskiego Baletu Narodowego – przepustką do niego nie jest miejsce urodzenia, a talent, pracowitość, znajomość techniki tańca klasycznego, technik współczesnych i otwartość na nowe wyzwania.8

Premiera W PIĄTEK 10 listopada, godz. 19.

Kolejne spektakle: 12 listopada, godz. 18; 14 listopada, godz. 19.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.