WARSZAWA

Gazeta Wyborcza - CJG - - /SZTUKA - JERZY S. MAJEWSKI

Niepodległość nie zaskoczyła Polaków, nie narodziła się sama, a Warszawa 11 listopada 1918 r. był już przygotowana do nowej funkcji stolicy. O tym jest wystawa „Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915-1918”.

Na nowej wystawie w Muzeum Warszawy zobaczymy ponad 150 fotografii, pocztówki, plakaty, afisze, rysunki. Uwagę zwracają grawerowane plakietki upamiętniające głodowe kolejki wojenne lub wprowadzenie kolejnego okresu na kartki żywnościowe w Warszawie.

Warto zwrócić uwagę na plan miasta z oznaczeniem setek instytucji i zakładów Komitetu Obywatelskiego Warszawy z maja 1915 r., czyli czasu, gdy miasto było jeszcze w rękach Rosjan. Uświadamiają one, że w Warszawie już wtedy istniało społeczeństwo obywatelskie, z elitami, potrafiącymi budować przyszłość ponad podziałami politycznymi. Dzięki temu po opuszczeniu miasta przez władze i wojsko rosyjskie, a jeszcze przed zajęciem go przez Niemców w sierpniu 1915 r. nie doszło do aktów anarchii.

Pierwsza sala wystawy poświęcona jest właśnie opuszczeniu Warszawy przez Rosjan. Zobaczymy m.in. fotografie Henryka Poddębskiego, świeżo nabyte przez muzeum, a także fotografie Stanisława Nofok-Sowińskiego. Gdy w końcu lipca 1915 r. nie ulegało już wątpliwości, że Warszawa będzie oddana, władze rosyjskie wpadły w panikę. Ewakuowano wszystkie rosyjskie urzędy i instytucje. Mosty były zatłoczone wozami pełnymi skrzyń z maszynami z setek fabryk. Wyjeżdżały osiadłe w Warszawie rosyjskie rodziny, ale też Polacy – często przymusowo ewakuowani inżynierowie, pracownicy fabryk i instytucji.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.