ARCYDZIEŁA ŚREDNIOWIECZA

Gazeta Wyborcza - CJG - - /TO JEST GRANE -

WYBRALIŚMY KILKA WYSTAW, DLA KTÓRYCH WARTO TEJ JESIENI WYBRAĆ SIĘ W PODRÓŻ

o ponad pięćset lat czasom działalności utalentowanych anonimowych mistrzów, wędrujących kupców, przedsiębiorczych patrycjuszy i realizującego swe ambicje kleru.

Pokazanych zostało kilka monumentalnych i artystycznie imponujących dzieł malarskich i rzeźbiarskich trudno dostępnych nawet dla znawców, na co dzień przechowywanych w niewielkich śląskich świątyniach.

Na wystawie zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań konserwatorskich i technologicznych, dzięki którym można odkryć tajemnice warsztatowe średniowiecznego artysty, śledzić proces twórczy i podziwiać warstwy dzieł niedostępne zwykle ludzkiemu oku, jak np. szkice przygotowawcze nakryte później kolejnymi warstwami farb. Pokazowi malarstwa i rzeźby towarzyszy rzemiosło artystyczne, a także sztuka druku. Muzeum Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 Do 27 stycznia 2019

Hans Suess von Kulmbach był mistrzem epoki wczesnego renesansu, jednym z najlepszych twórców działających w kręgu Albrechta Dürera, cenionym malarzem, grafikiem, iluminatorem, który z ochotą wykonywał zlecenia dla Krakowa. Na przypominającej go wystawie głównym

W końcu roku dyrektor galerii – Marek Wasilewski – w kuratorowanej przez siebie wystawie chce sprawdzić, jak zmieniło się życie codzienne w Polsce od czasu słynnego komiksu Wilhelma Sasnala. „Życie codzienne w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku” nawiąże do obchodów stulecia niepodległości i będzie swego rodzaju krytyczną odpowiedzią na inne formy celebracji tej rocznicy. – W tym kontekście istotnym tematem wydaje się zagadnienie życia codziennego – mówi kurator. – Podczas gdy wywalczenie niepodległości jest wydarzeniem historycznym, dokonanym, życie codzienne jest procesem znakomicie opisującym tożsamość oraz kulturę społeczeństwa, które określa się jako naród. Wreszcie życie codzienne jest punktem docelowym, do którego dążyli ci, którzy o niepodległość walczyli i posiadali swoje wyidealizowane wizje życia codziennego w kraju, którego jeszcze nie było.

Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.