Podłogowa odnowa

Podłoga w naszych domach składa się z dwóch zasadniczych warstw. Pod dekoracyjną posadzką znajduje się podkład podłogowy, który z czasem też wymaga remontu

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Do renowacji podłóg pokrytych deskami drewnianymi, jakie spotyka się wstarych budynkach, oraz betonowych podkładów podłogowych używa się specjalnych cementowych zapraw sprzedawanych w postaci suchych mieszanek do rozrobienia z wodą. Mogą być wylewane na podłoże ręcznie lub mechanicznie za pomocą węża i pompy. Mają one własność samopoziomowania.

Jeśli niepożądane jest wprowadzanie wilgoci do podłoża, możemy użyć podłogowych płyt zwanych suchymi jastrychami. Można też stosować renowacyjne podkłady podłogowe na drewnianych legarach.

Przygotowanie

Zanim zaczniemy pracę, musimy koniecznie sprawdzić stan techniczny stropu i podłogi. Wprzypadku dużego zawilgocenia, szczególnie podłóg na gruncie, może się okazać konieczne wykonanie specjalistycznych prac osuszających mury, związanych z odkryciem ścian fundamentów. Prace te mogą obejmować odbudowę systemu odwodnienia ścian fundamentów i piwnic lub odbudowę hydroizolacji budynku. Zawsze jednak w takich wypadkach musimy skonsultować się ze specjalistą.

Konsultacji z fachowcem nie unikniemy też wprzypadku renowacji podłogi z desek na stropie drewnianym, jeśli belki stropowe, legary i de- ski zostały zaatakowane przez grzyb domowy. Może się bowiem okazać, że konieczna jest częściowa wymiana drewnianych elementów.

Jeśli atak grzyba i pleśni nie był zbyt agresywny, wystarczy osuszyć podłoże i użyć dostępnych preparatów chemicznych.

Jeśli na starym stropie drewnianym, na którym do tej pory leżały deski, zamierzamy ułożyć płytki ceramiczne, również powinniśmy zwrócić się do specjalisty o obliczenie obciążenia. Podobnie powinniśmy postąpić, jeśli zamierzamy stary strop obciążyć dodatkowymi ciężarami, np. warstwą materiału izolacyjnego z wełny mineralnej, keramzytu lub perlitu. Wszystkie te zabiegi uchronią nas przed uszkodzeniami stropu lub katastrofą budowlaną.

Zaprawy cementowe

Stosuje się je do renowacji podłoży z betonu i desek. Nie jest konieczne skuwanie lub zrywanie (deski) starego podkładu podłogowego. Na zniszczony podkład podłogowy wylewa się odpowiednią dla danego podłoża cementową zaprawę renowacyjną. Wprzypadku podłoży drewnianych użyć należy zaprawy elastycznej, przystosowanej do pokrywania podłoży odkształcalnych.

Pierwszą czynnością jest uzupełnienie większych ubytków. Do podłoży drewnianych używa się szpachli do drewna, do betonowych – odpowiednich szpachlówek na bazie cementu. Na styku ścian z podłożem umieścić należy taśmy dystansowe z wełny mineralnej lub styropianu.

Potem trzeba zagruntować podłoże. Warstwa gruntu wzmacnia je, zapewnia przyczepność i ułatwia rozprowa dze nie za prawy. Chro ni też przed przesiąkaniem do podłoża wody z zaprawy renowacyjnej.

Uwaga! Wprzypadku znacznych ubytków wwarstwie podłoża na warstwę gruntu należy zastosować zaprawę wyrównującą. Przed wylaniem właściwej warstwy zaprawy renowacyjnej podłoże zbroi się siatką z włókna szklanego.

Na dużych powierzchniach prace trzeba prowadzić etapami. Rozpoczyna się zawsze od najdalszego od wejścia narożnika pomieszczenia. Należy jednak przestrzegać tego, aby odstęp czasu pomiędzy kolejnymi partiami wylewanej zaprawy nie był zbyt długi. Producenci podają ten czas winstrukcji zastosowania każdej zaprawy.

Suche jastrychy

Ten typ podkładu jest alternatywnym sposobem wykonania renowacji podłoża z desek, betonu, lastryko. Do jego wykonania służą specjalnie wzmacniane płyty gipsowo-kartonowe lub płyty gipsowo-włóknowe. Na podłożu rozsypuje się podsypkę z granulatu keramzytowego (grubości od 2 do 20 cm), której zadaniem jest wyrównanie podłoża pod płyty. Dodatkowo spełnia ona też funkcję izolacji akustycznej. Rozsypywanie i wyrównywanie należy roz-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.