Notariusz radzi Czy możemy z mężem darować dom 16-letniemu synowi

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Jeśli tak, to jak to należy załatwić i jakie dokumenty są potrzebne. Chcę to zrobić z wielu powodów, a jednym z nich jest powód następujący – czy to darowanie zabezpieczy mój dom przed zastawieniem np. hipotecznym przez mojego męża (który prowadzi działalność gospodarczą). 11 Mogą państwo podarować małoletniemu synowi zabudowaną nieruchomość, jeżeli nie jest ona obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami, bądź długami. Jeżeli państwo podarują synowi, on jest właścicielem i państwo nie będą mogli bez zgody Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego dokonywać żadnych czynności rozporządzających dotyczących tej nieruchomości. Jeżeli chodzi o dokumenty, proszę skontaktować się z najbliższym notariuszem, który nieodpłatnie udzieli informacji. trwała długo, a firma splajtuje i zostaniemy bez niczego. 11 Jeżeli wakcie notarialnym umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży powyż sze go lo ka lu zo sta nie zło żo ne oświadczenie, że nabywcy nie zgłaszają żadnych roszczeń do sprzedającego z tytułu wykonania umowy przedwstępnej, to tym samym uznają, że umowa przedwstępna została wykonana zgodnie z zawartymi postanowieniami bądź jeżeli nie została wykonana, to nabywcy nie będą dochodzili żadnych z tego tytułu roszczeń wobec sprzedającego. Jeżeli deweloper nie chce pod pi sać umowy bez oświadczenia z państwa strony, że nie zgłaszają państwo żadnych roszczeń, proponuję zwrócić się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11 zać. Jeżeli jesteście państwo gotowi do zawarcia umowy ostatecznej, to po co zawierać umowę przedwstępną? Jedyne ryzyko, jakie państwo ponosicie jako kupujący, to wypłata kredytu – właścicielami staniecie się państwo już wchwili podpisania aktu notarialnego, a państwa kontrahent będzie czekał na zapłatę z banku, który udzielił państwu kredytu – jeżeli się tej zapłaty nie doczeka wumówionym terminie, to na pewno będzie dochodził zapłaty. Szczegółowej rady, czy zawierać umowę przedwstępną, czy od razu ostateczną, udzieli państwu notariusz, do którego zwrócicie się z prośbą o sporządzenie aktu – po zapoznaniu się z państwa sytuacją i ze szczegółami sprawy.

11

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.