Kakowskiego ze świadectwem

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MPW

Firma Unidevelopment jako jeden z pierwszych deweloperów na rynku uzyskała świadectwo charakterystyki energetycznej dla swojej inwestycji przy ul. Kakowskiego 9 na Pradze-Południe, w pobliżu Jeziorka Gocławskiego.

To sied mio pię trowy bu dy nek z 25 mieszkaniami (w sprzedaży wciąż jest dziewięć z nich) o metrażach od 28 do 110 m kw. Ceny wahają się od nieco ponad 8 do prawie 8,3 tys. zł za m kw.

– Świadectwo charakterystyki energetycznej dla Kakowskiego 9 wskazuje na energooszczędność budyn ku i pod no si war tość lo ka li. Mieszkańcy mogą liczyć na oszczędności wynikające z niższych rachunków za ogrzewa nie i ciep łą wo dę – mówi Robert Micał, prezes Unidevelopment. Świadectwa zostaną przekazane lokatorom bezpłatnie.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa cha rak te rystyki energe tycz - nej są obowiązkowe dla każdego budyn ku od dawa ne go do użyt kowa - nia oraz bu dyn ku na sprze daż lub wynajem.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.