Na trudne miejsca

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

kim od wa run ków, w ja kich przyj-dzie okładzinie „pracować”. Czyn ni ki, ja kie na le ży uwzględnić przy wyborze fugi, to m.in. możliwość odkształcania podłoża, duże lub małe ryzyko za bru dzeń, a tak że ro dzaj i rozmiar spoinowanych płytek.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.