Więcej banków da kredyt z budżetową dopłatą

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Kolejne banki dołączyły do rządowego programu „Rodzina na swoim”, w ramach którego państwo pomaga w spłacie kredytu mieszkaniowego.

WBanku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zarządza tym programem, umowę owspółpracy podpisały wczwartek Alior Bank, DomBank Hipoteczny (oddział Getin Banku) oraz Pekao Bank Hipoteczny.

Do tej pory kredytów z budżetową dopłatą, dzięki której kredytobiorca spłaca przez osiem lat mniej więcej o połowę niższe odsetki, udzielały: Pekao SA, PKO BP, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Bank Polskiej Spółdzielczości, Mazowiecki Bank Regionalny, Bank Pocztowy oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zwane SKOK-ami.

Wkrótce mają dołączyć do nich kolejne banki, bo wskutek przykręcenia kurka z kredytami we frankach szwajcarskich kredyt z dopłatą zaczął zyskiwać na po pu lar no ści. WBGK spodziewają się, że banki udzielą w tym roku ok. 17 tys. tego typu kredytów. Np. w styczniu i w lutym skorzystało z nich blisko 2 tys. rodzin, a więc przeszło dwa razy więcej niż wanalogicznym okresie ubiegłego roku.

Wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń zapewniał, że na dopłaty nie zabraknie pieniędzy. Ponadto poinformował, że resort zaproponuje poprawkę do ustawy zwiększającą dostępność kredytów z dopłatą wmiejscowościach sąsiadujących z największymi aglomeracjami. Chodzi o to, że ustawa narzuca górny pułap cen, np. w Warszawie wynosi on 7,1 tys. zł za m kw., ale na obrzeżach (np. w Piasecznie) – 3,9 tys. zł za metr. Poprawka miałaby znieść tak duże dysproporcje.

Przypominamy jednak, że nie każdy może dostać dopłatę do kredytu. Takiej możliwości pozbawione są osoby samotne, gdyż program adresowany jest wyłącznie do małżeństw oraz – to wyjątek – osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko. Ponadto trzeba spełnić jeszcze kilka in nych wa run ków ustawy, np. po - wierzchnia mieszkania nie może przekraczać 75 m kw.

Jeśli chodzi o procedury, to są takie same jak w przypadku zwykłych kredytów mieszkaniowych. Marcin Krasoń z Open Finance zwraca jednak uwagę, że warunki kredytowe w różnych bankach mogą się różnić. – Wyższa marża powoduje wzrost raty kredytowej, dlatego warto zapytać o ofertę w kilku bankach. Może się też okazać, że nie każdy będzie chciał nam kredyt przyznać – mówi Krasoń.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.