LICZ I BUDUJ

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - ASZ

Jednym z głównych tematów marcowego numeru miesięcznika „Licz i buduj” jest analiza błędów najczęściej popełnianych w trakcie robót dociepleniowych i oszacowanie kosztów ich późniejszej naprawy.

Oaktualnej sytuacji na rynku inwestycyjno-budowlanym rozmowa z gościem numeru Jerzym Werlem, dyrektorem generalnym spółki Warbud. Przyznaje on, że w trudniejszej sytuacji gospodarczej ogromną szansę Polsce dają unijne środki przeznaczone na rozwój infrastruktury.

Kolejne tematy numeru to: ceny, źródła ich pozyskiwania i metody waloryzacji wynagrodzeń wykonawców robót budowlanych; bezpiecznie bez krat – przegląd cenowy okien antywłamaniowych, a także specjalistycznych szyb i folii.

Wstałych rubrykach m.in.: o nowościach wydawnictwa SEKOCENBUD – o nowych możliwościach kolejnych wersji specjalistycznych kosztorysowych programów komputerowych SeKo – Prix 3.2 oraz Smart 3.2, o nowych standardowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz o innowacjach wprowadzonych do internetowego portalu cenowego e-SEKOCENBUD. Szczegółowe informacje – tel. 022 242 54 39, 022 242 54 49 i w internecie: www.liczibuduj.pl

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.