Na trudne miejsca

Są takie miejsca w domu wykończone płytkami ceramicznymi, w których zastosowanie zwykłych zapraw do spoinowania nie wystarczy

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - PIOTR IDZIKOWSKI

Fuga jest dekoracyjno-ochronnym dopełnieniem okładziny z płytek. Szerokość szczelin pomiędzy płytkami i rodzaj zaprawy, którą się je wypełni, powinny zależeć przede wszystkim od warunków, w jakich przyjdzie okładzinie „pracować”. Czynniki, jakie należy uwzględnić przy wyborze fugi, to m.in. możliwość odkształcania podłoża, duże lub małe ryzyko zabrudzeń, a także rodzaj i rozmiar spoinowanych płytek.

Wkartach technicznych lub na opakowaniach zapraw, oprócz wskazówek wykonawczych, znajdują się informacje na temat: 11 rodzaju płytek (ceramiczne, kamienne, betonowe, mozaika itp.), 11 charakteru podłoża, na którym jest przyklejona okładzina (odkształcalne lub nie), 11 miejsca wykonania okładziny (wewnątrz lub na zewnątrz, na ścianie lub na podłodze).

Dopiero skonfrontowanie tych zapi sów z włas ny mi wy ma ga nia mi wstosunku do zaprawy spoinującej pozwoli wybrać odpowiedni produkt.

Miejsca szczególne

Jeżeli płytki przyklejone są na podłożu nieodkształcalnym, na przykład na tynku albo na wylewce cemento- Od właściwego wyboru zaprawy lub materiału do spoinowania oraz starannego wykonania fug będzie zależała trwałość całej okładziny

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.