PREZENTACJE I SZKOLENIA

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - ASZ

Dla specjalistów związanych z budownictwem warszawski Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” przygotował serię bezpłatnych prezentacji najnowszych wersji swoich produktów – komputerowych programów kosztorysowych SeKo-PRIX 3.2 i jego uproszczonej wersji SeKoSMART 3.2 oraz programu do szacowania wartości inwestycji i robót budowlanych SeKo-WKI-Plan 1.0.

Prezen ta cje od bę dą się: 11 24 kwietnia br. – w Katowicach, 11 22 maja br. – w Gdańsku, 11 4 czerwca br. – w Warszawie.

Program SeKo-PRIX umożliwia sporządzanie wszelkich rodzajów kosztorysów na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi wPolsce przepisami oraz standardami UE.

Jego podstawowe cechy to: 11 kompatybilność z bazami cenowymi systemu Sekocenbud na płycie CD (są to informacje o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych oraz stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu, a także biuletyny cen poszczególnych rodzajów robót, obiektów budowlanych (BCO), asortymentów robót (BCA) oraz robót drogowych (BCD), 11 możliwość dostępu do widoków kosztorysu i przedmiaru jednocześnie, 11 szybkie i łatwe tworzenie oraz modyfikacja kosztorysu, 11 możliwość dostosowania parametrów programu do indywidualnych potrzeb użytkownika, 11 przyjazny interfejs. Informacje: tel. (22) 24 25 435, 24 25 420; www.sekocenbud.pl

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.