O CENACH PRZEZ CAŁY ROK

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - ASZ

Trwa prenumerata wydawnictw systemu Sekocenbud na 2010 rok. Wydawcą publikacji tego systemu od ponad 20 lat jest warszawski Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”. Informatory przedstawiają aktualne ceny materiałów, stawek robocizny, najmu sprzętu, rodzajów robót i ich asortymentów, a także całych obiektów budowlanych – zarówno kubaturowych, jak i inżynieryjnych. Prenumerata obejmuje też publikację „Wartość kosztorysowa inwestycji – wskaźniki cenowe”.

Wiele cen materiałów pochodzi bezpośrednio od producentów i dystrybutorów. Cenniki ukazują się nie tylko w formie broszur, ale też wwersji elektronicznej, na płytach CD.

OWEOB Promocja wydaje także specjalistyczny miesięcznik „Licz i buduj” traktujący o ekonomice budownictwa oraz comiesięczny biuletyn cenowy „Błyskawica”.

Wtegorocznej prenumeracie dostępny jest zestaw modernizacyjno-remontowy. Wjego skład wchodzą: „ Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR”, „Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM” oraz comiesięczny biuletyn „Błyskawica”. Taki kom- plet jest szczególnie przydatny dla firm wykonawczych specjalizujących się wremontach i adaptacjach obiektów, a także inwestorów planujących takie roboty oraz dla zarządców budynków. Dostarczy im aktualnych informacji cenowych niezbędnych przy wycenie tych robót.

We wszystkich biuletynach systemu sukcesywnie poszerzany jest zakres informacji cenowych, szczególnie cen robót i obiektów realizowanych w nowych technologiach. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych i sportowych, co ma pomóc inwestorom i wykonawcom w przygotowaniu inwestycji związanych z am- bitnym programem drogowym oraz Euro 2012. „Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ” został poszerzony o ceny robót kolejowych.

Wtym roku nie zmienia się cykl wydawniczy informatorów. Będą nadal ukazywać się jako kwartalniki.

Prenumeratorami wydawnictw są m.in.: wykonawcy, biura projektowe i inwestorzy, w tym duża grupa samorządów, choć nie brakuje osób prywatnych budujących domy i remontujących swoje mieszkania. Dodatkowe informacje: nr tel. 22 242 54 04 oraz www.sekocenbud.pl

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.