Szybszy zwrot VAT

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI,

Szybciej odzyskamy część kosztów budowy lub remontu, bo Sejm przyspieszył o dwa miesiące zwrot VAT za materiały budowlane.

Chodzi ozwrot różnicy między stawką 22 i 7 proc., ale tylko za te materiały, które po 1 maja 2004 r. zostały obłożone wyższą stawką tego podatku (m.in. cegły, dachówki, cement, wapno, gips, wełna mineralna, okna, drzwi). Wprzypadku samodzielnej budowy domu inwestor może odzyskać ok. 32,5 tys. zł, a remontując go – ok. 13,9 tys. zł. Wystarczy udokumentować wydatki fakturami VAT i dostarczyć ich kopie wraz z wnioskiem do urzędu skarbowego. Ten ma sześć miesięcy na wydanie decyzji przyznającej zwrot, a potem jeszcze 25 dni na wypłatę. Sejm zdecydował w uchwalonej jednogłośnie nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, że fiskus będzie odpowiadał na wniosek inwestorów wciągu czterech miesięcy.

Pierwotny projekt zmian przygotowany przez komisję „Przyjazne państwo” przewidywał skrócenie terminu do 60 dni, co ujednoliciłoby go z terminem zawartym w znowelizowanej w2009 r. ustawie o podatku od towarów i usług. „Spowoduje to uwolnienie środków finansowych dotychczas zamrożonych poprzez niezgodne z zasadą neutralności brzmienie przepisu, przyczyniając się do zwiększenia możliwości szybszego ukończenia budowy lub remontu” – argumentowali autorzy projektu. Skróceniu terminu do 60 dni sprzeciwił się rząd. Według resortu finansów analogia do zwrotu VAT jest nietrafna – wprzypadku materiałów budowlanych nie ma mowy ozwrocie podatku, ale jedynie części kwoty za nie zapłaconej. Ministerstwo tłumaczyło, że urzędy skarbowe mają pół roku na weryfikację wniosku, a ich decyzja jest ostateczna. Wprzypadku VAT czas na zwrot skrócono do 60 dni, ale urząd ma pięć lat na kontrolę podatnika.

Połączone sejmowe komisje f inansów publicznych i infrastruktury odpowiedziały na apel resortu finansów i zaproponowały kompromisowy termin czterech miesięcy. Ma on mieć zastosowanie do wniosków, które zostaną złożone po wejściu w życie ustawy. Ustawa ma zacząć obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.